Članstvo HGK u međunarodnim asocijacijma

Putem Hrvatske gospodarske komore domaće su tvrtke članice i međunarodnih asocijacija komora, Eurochambresa i International Chamber of Commerce, koje svojim djelovanjem utječu na tokove europske, odnosno svjetske trgovine i proizvodnje te na političke odluke koje reguliraju pitanja značajna za svjetsko gospodarstvo.
Eurochambres je udruženje europskih komora osnovano 1958. godine sa sjedištem u Bruxellesu, koje artikulira interese poslovnog sektora pri institucijama Europske unije. Unutar Eurochambresa okupljeno je više od 20 milijuna članica (tvrtki) iz 45 europskih država putem mreže nacionalnih, regionalnih i lokalnih komora.
Hrvatska gospodarska komora je članica Eurochambresa od 2000. godine. Sudjelovanjem u radu europskih krovnih udruga, mreža i inicijativa, aktivno zastupa interese hrvatskih poduzeća pred Europskim institucijama.
ICC Hrvatska – Nacionalni odbor Međunarodne trgovačke komore (International Chamber of Commerce - ICC) djeluje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Osnovi cilj je promicanje međunarodne trgovine i investicija i predstavljanje svih sektora hrvatske poslovne zajednice na međunarodnoj razini. Članstvo je dobrovoljno, a učlanjenjem u ICC Hrvatska automatski postajete i članovi globalne mreže ICC-a, najveće svjetske poslovne organizacije i krovne svjetske udruge komora.

Link za Eurochambres http://www.eurochambres.eu/
Link za ICC Hrvatska http://www2.hgk.hr/icc/
Link za ICC http://www.iccwbo.org/