PREDSJEDNIK

dr. sc. LUKA BURILOVIĆ

Predsjednik HGK

Po završetku poslijediplomskog specijalističkog studija ekonomije i menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, na istomu je fakultetu završio i doktorski studij. Do izbora za predsjednika HGK bio je predsjednik Uprave Sladorane d. d. u Županji, prije toga zamjenik predsjednika Uprave, a od travnja 2004. do veljače 2006. radio je kao pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Od 1996. do 2004. godine bio je zamjenik načelnika Općine Nijemci, a prije toga bio je vlasnik i direktor tvrtke Agrotehna iz Lipovca. Dragovoljac je Domovinskog rata.

Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 456-1712; 456-1713 predsjednik@hgk.hr


POTPREDSJEDNICI

IVAN BARBARIĆ

Potpredsjednik HGK za međunarodne poslove

Specijalist je za nadzor i korporativno upravljanje te za upravljanje projektima, fondovima i programima Europske unije. Trenutno pohađa doktorski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Do izbora za potpredsjednika, bio je predstojnik Ureda predsjednika HGK. Organizirao je i koordinirao radom čitavog HGK sustava. U tom periodu uspješno je proveo reorganizaciju HGK. Prije dolaska u HGK bio je direktor razvojne agencije VIA d. o. o. Područja specijalizacije: globalizacija / makroekonomija / fondovi EU / kohezijska politika EU / nacionalna sigurnost.

Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 456-1712

JOSIP ZAHER

Potpredsjednik HGK za trgovinu i financijske institucije

Diplomirani ekonomist, a posjeduje i certifikat za korporativno upravljanje za članove nadzornih i upravnih odbora. Trenutno pohađa postdiplomski studij marketinga na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Bio je izvršni direktor Agrokora i predsjednik uprave Konzuma, a u razdoblju od 1995. do 2013. godine u pojedinim vremenskim razdobljima obnašao je funkciju člana Nadzornih odbora u Ultra grupi, Trgocentru, Croatia osiguranju i Konzumu.

Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 456-1624

MIRJANA ČAGALJ

Potpredsjednica HGK za graditeljstvo i promet

Mirjana Čagalj na mjesto potpredsjednice HGK za graditeljstvo, promet i veze došla je s mjesta izvršne direktorice tvrtke Metroholding na kojem je bila zadužena za realizaciju projekata. Deset je godina bila zaposlena u poduzeću za izvođenje, inženjering i konzalting Bumes u Splitu u kojem je do kraja 2013. godine obnašala dužnost tehničke direktorice, a prije toga je, između ostalog, radila i u američkoj tvrtki Unimex u Njemačkoj. Također, od 2012. godine vanjska je članica Saborskog odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo. Potpredsjednica Čagalj diplomirala je na građevinskom fakultetu u Splitu.

Nova cesta 7, 10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 4606-760

dr. sc. TOMISLAV RADOŠ

Potpredsjednik HGK za industriju i održivi razvoj

Na mjesto potpredsjednika dolazi s mjesta pomoćnika ministra gospodarstva RH na kojemu je obnašao i funkciju voditelja radne skupine za izradu Industrijske strategije RH 2014. – 2020., čiji je glavni autor. Do 2014. godine radio je u realnom sektoru kao osnivač i glavni izvršni direktor tvrtke Strateški plan koja se bavila obnovljivim izvorima energije i savjetodavnim uslugama iz područja strateškog menadžmenta i financija. Prije toga je obnašao i funkciju predsjednika Uprave tvrtke AutoZubak. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje je i doktorirao s temom Povezanost strategije i uspješnost poslovanja hrvatskih poduzeća.

Nova cesta 7, 10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 4606-705

prof. dr. sc. DRAGAN KOVAČEVIĆ

Potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam

Diplomirao je 1992., magistrirao 1994. i doktorirao 1997. na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Autor je četiri sveučilišna udžbenika i dvije znanstvene monografije te je objavio preko 140 znanstvenih radova. Za svoj znanstveni i stručni rad višestruko je nagrađivan, pri čemu treba istaknuti Državnu nagradu za znanost za 2014. i Nagradu HAZU-a za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u RH za 2015. za područje tehničkih znanosti. Bio je pročelnik Ureda za obnovu i razvitak Osječko-baranjske županije, u dva mandata saborski zastupnik i predsjednik saborskog Odbora za gospodarstvo, predsjednik uprave IPK Osijek d. d., državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede te redoviti profesor u trajnom zvanju na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek.

Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 456-1559


DIREKTORI

INES OBRADOVIĆ

Direktorica Sektora za međunarodne poslove

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Organizacija i management. Profesionalnu karijeru započela je u Hrvatskoj gospodarskoj komori, a na mjesto direktorice Sektora dolazi s mjesta voditeljice Odjela za bilateralnu i multilateralnu suradnju. Područjem međunarodnih odnosa i potporom hrvatskim tvrtkama pri izlasku na inozemna tržišta bavi se više od 15 godina. Kao članica Vladinih radnih skupina za internacionalizaciju i regulatornu reformu sudjelovala je u kreiranju nacionalnih politika i stajališta. Bavi se promocijom i zastupanjem interesa članica na inozemnim tržištima, a suradnjom s relevantnim tijelima u Republici Hrvatskoj planira i koordinira poslovne aktivnosti povezane s internacionalizacijom hrvatskoga gospodarstva. Područje specijalizacije: internacionalizacija/međunarodna suradnja/investicije/EU fondovi

DARIO SOLDO

Direktor Sektora za graditeljstvo i promet

Diplomirani je inženjer prometa koji je završio i znanstveni magistarski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Marketing. U Hrvatskoj gospodarskoj komori – Sektoru za promet i veze radi od 2000. godine. Aktivno je sudjelovao u organizaciji gospodarskih subjekata radom u raznim udruženjima HGK, promocijom i zastupanjem zajedničkih interesa. Radio je na poslovima preuzimanja, organizacije i provođenja javnih ovlasti iz djelatnosti prometa u HGK. Stalni je član međunarodnih komisija u cestovnom prometu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Područja specijalizacije: prometna interdisciplinarnost / cestovni prijevoz / javne ovlasti u prometu.

MARIJA ŠĆULAC DOMAC

Direktorica Sektora za industriju i održivi razvoj

Diplomirala je i magistrirala na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Područjem energetike, zaštite okoliša i klime bavi se više od 20 godina. Predaje na brojnim međunarodnim i domaćim skupovima te je autorica niza stručnih i znanstvenih radova. Kao voditeljica ili članica radnih skupina za pripremu zakona i strategija u području energetike, okoliša i klime sudjelovala je u kreiranju nacionalnih politika i stajališta te ih je zastupala u ime RH na međunarodnoj i EU razini. Tijekom procesa pristupanja RH Europskoj uniji, bila je članica pregovaračkog tima u poglavlju energetike. Profesionalnu karijeru započela je radom u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Bila je pomoćnica direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te pomoćnica ministra u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

BOŽICA MARKOVIĆ

Direktorica Sektora za poljoprivredu i turizam

Diplomirala je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Koordinira, organizira i rukovodi poslovima u okviru djelokruga sektora u području poljoprivrede, prehrambene industrije, ribarstva, šumarstva i drvne industrije te povezanih aktivnosti. Planira, koordinira i rukovodi aktivnostima zastupanja interesa članica Hrvatske gospodarske komore prema tijelima državne uprave iz djelokruga sektora.

SANJA ŠIMIĆ

Direktorica Centra za digitalni razvoj

Doktorica ekonomskih znanosti – područje menadžment, i diplomirana inženjerka strojarstva. Svoju 22-godišnju karijeru započela je kao voditeljica Službe održavanja i investicija u Tvornici papira Zagreb. Nakon toga karijeru nastavlja u sektoru osiguranja, na mjestu izvršne direktorice za marketing, a od 2007. do 2015. godine na mjestu predsjednice Uprave. Od rujna 2015. zaposlena je u HGK, a od 1. srpnja 2018. vodi Centar za digitalnu transformaciju i strateški razvoj. Operativna je voditeljica projekta Digitalna komora – komunikacijska platforma za poslovne subjekte, javnu upravu i građane. Predavala je na visokoškolskim institucijama, poslovnim školama i edukacijskim centrima te je izlagala na brojnim znanstvenim i stručnim konferencijama i seminarima. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u znanstvenim publikacijama i časopisima te članica Nacionalnog vijeća za digitalnu ekonomiju RH. Završila je specijaliziranu edukaciju IMD Business School i nositeljica je certifikata Leading Digital Business Transformation Program.

DANIJELA ĆENAN

Direktorica Centra za inovacije i EU projekte

Na mjesto direktorice Centra dolazi s mjesta načelnice Sektora za energetiku Ministarstva gospodarstva. Od 2011. do 2014. godine radila je u realnom sektoru na poslovima pripreme projekata u području obnovljivih izvora. Prije toga je radila kao asistentica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za međunarodnu ekonomiju. Diplomirala je i stekla magisterij znanosti na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Bila je i koautorica Industrijske strategije RH 2014. – 2020. Autorica je nekoliko znanstvenih i stručnih radova. Područja specijalizacije: konkurentnost, inovacije, EU fondovi, projektni menadžment, obnovljivi izvori energije.


Organizacijski ustroj