Hrvatska agencija za okoliš i prirodu pokrenula Portal za sprječavanje nastanka otpada

HAOP

U sklopu projekta Plan razvoja sustava za sprječavanje nastanka otpada te informiranja i razmjene dobre prakse, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu pokrenula je Portal za sprječavanje nastanka otpada i time pravovremeno ispunila jednu od pripadajućih joj obveza slijedom Akcijskog plana implementacije Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Portal je kreiran kao središnja online lokacija na kojoj se nalaze ključne informacije o mogućnostima, načinima, mjerama i aktivnostima iz područja sprječavanja nastanka otpada kako bi ih se učinilo dostupnima upravnim tijelima, stručnoj, znanstvenoj te široj javnosti. Pokretanjem Portala HAOP aktivno pridonosi informiranju i educiranju javnosti, zbog čega će se uštedjeti resursi i stvoriti nova radna mjesta te zaštititi okoliš prema načelima kružnoga gospodarstva.

Jednogodišnji projekt provodio se u sklopu programa Dogradnja i razvoj Informacijskog sustava zaštite okoliša i unapređenje sustava praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, a glavni je cilj bio doprinos ostvarenju ciljeva sprječavanja nastanka otpada. Projekt je financiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Izvođač projekta bila je tvrtka Ekonerg d. o. o. iz Zagreba.

Aktivnosti u provedbi projekta obuhvatile su analizu europskih i nacionalnih instrumenata i alata za praćenje provedbe mjera i razmjenu informacija o sprječavanju nastanka otpada, izradu koncepta za razmjenu podataka te praćenje provedbe i učinkovitosti sprječavanja nastanka otpada u Hrvatskoj, kreiranje i pokretanje mrežnog portala te prikupljanje podataka o provedbi odabranih mjera sprječavanja nastanka otpada na području Republike Hrvatske.

Na završnoj prezentaciji rezultata koja je održana 12. srpnja predstavljene su provedene projektne aktivnosti koje će pridonijeti izgradnji sustavnijeg praćenja provedbe pojedinih mjera i aktivnosti sprječavanja nastajanja otpada koje su propisane Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017. – 2022. te ostalih mjera i aktivnosti propisanih aktualnom hrvatskom legislativom u tom području.

„Zadovoljni smo rezultatima projekta jer je upravo prevencija nastanka otpada ona kategorija aktivnosti koja daje najsnažniji doprinos uspostavi održivog gospodarenja otpadom“, naglasila je ravnateljica Hrvatske agencije za okoliš i prirodu Ivana Gudelj.

Rezultati projekta mogu se pregledati na Portalu sprječavanja nastanka otpada.

Povezani dokumenti: Info - letak - Portal sprječavanja nastanka otpada.

Kontakti

  • Dijana Varlec viši stručni savjetnik Tel: +385 1 460 6764 Email: dvarlec@hgk.hr
  • Adriana Grzunov stručni suradnik Tel: +385 1 4606 793 Email: agrzunov@hgk.hr