Hrvatska gospodarska komora potpisala je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta ugovor za projekt HR.izvoz – s HGK do stranih tržišta, ukupne vrijednosti 8.407.058,80 kn, a kojim se HGK dodjeljuje iznos od 7.511.916,80 kn nepovratnih sredstava za realizaciju ulaganja u taj projekt, i to u iznosu od 100 posto prihvatljivih troškova. Projektna prijava prijavljena je na natječaj Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku, koji je financiran iz OP Konkurentnost i kohezija. 

Cilj je projekta HR.izvoz – s HGK do stranih tržišta dodatno ojačati prisutnost MSP-ova na inozemnim tržištima radi povećanja izvoza hrvatskih proizvoda i usluga, čime će se unaprijediti konkurentnost hrvatskoga gospodarstva i osigurati gospodarski rast i razvoj. Jačanje prisutnosti MSP-ova na inozemnim tržištima radi povećanja broja hrvatskih izvoznika i izvoza hrvatskih proizvoda, na tradicionalna i nova tržišta, temeljni je cilj projekta, čime će se pridonijeti jačanju hrvatskoga gospodarstva. U ukupnom izvozu Hrvatske udio izvoza MSP-ova kreće se oko 50 posto, s tim da je broj izvoznika MSP-ova mali, uzevši u obzir da MSP-ovi čine 99 posto ukupnog broja poduzeća u Hrvatskoj. Radi suočavanja s izazovima internacionalizacije, HGK želi ponuditi rješenje na osnovne izazove koji se mogu podvesti pod pristup tržištu, pristup kupcu i pristup informaciji.

Osim MSP-ova koji će izravno biti uključeni u projektne aktivnosti sudjelovanjem na sajamskim izložbama, delegacijama, B2B susretima odnosno edukacijama, brojna će poduzeća imati pristup analizama koje će se tijekom projekta provesti te će se na taj način osigurati i održivost samog projekta. Provedene edukacije omogućit će širenje znanja i na druge zainteresirane poduzetnike, a prijenos iskustava poslovanja na novim tržištima iskoristit će se za dodatnu promociju i pomoć novim MSP-ovima koji traže nova tržišta za plasman svojih proizvoda i usluga.

Očekivani rezultati projekta su:

  •  Podizanje razine informiranosti MSP-ova o internacionalizaciji
  •  Povećanje izvoza hrvatskih proizvoda i usluga na tradicionalna izvozna tržišta
  •  Povećanje broja izvoznika na tradicionalna izvozna tržišta
  •  Ulazak hrvatskih MSP-ova na nova tržišta koja će se u okviru projekta detektirati
  •  Povećanje broja MSP-ova u ukupnom izvozu Republike Hrvatske 
  •  Jačanje kapaciteta HGK za pomoć MSP-ovima u internacionalizaciji poslovanja.

 

PROJEKTNI TIM

Silva Stipić Kobali – voditeljica projektnog tima, direktorica Sektora za međunarodne poslove i EU

Igor Bobek – viši stručni suradnik, Sektor za međunarodne poslove i EU

Marija Ister – viši stručni savjetnik, Služba za računovodstvo i financije

Vlatka Kovčo – viši stručni suradnik, Služba za nabavu

Ines Obradović – voditeljica Odjela za bilateralnu i multilateralnu suradnju, Sektor za međunarodne poslove i EU

Danijela Pečevski - voditeljica Odjela za EU poslove, fondove i programe, Sektor za međunarodne poslove i EU

Anamarija Petrov – viši stručni suradnik, Sektor za međunarodne poslove i EU