Vrijeme održavanja: 01.04.2021. - 30.06.2021.

Objavljeno: 07. 04. 2021. , Ažurirano: 23. 04. 2021.

Skupština HGK na 10. sjednici, održanoj 19. travnja, donijela je Odluku o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine radi epidemioloških mjera, kojom se ukida obveza plaćanja članarine Hrvatske gospodarske komore za članice kojima je epidemiološkim mjerama onemogućeno poslovanje. Plaćanja komorske članarine oslobođene su tvrtke prema djelatnosti za koju su registrirane, navedene u Prilogu I. Odluke (u nastavku teksta same ODluke). Navedene tvrtke oslobođene su plaćanja članarine privremeno, od 1. travnja do 30. lipnja 2021. godine.

Na istoj sjednici, Odlukom o privremenom ukidanju plaćanja članarine radi elementarne nepogode, Skupština je oslobodila plaćanja članarine HGK tvrtke koje su prijavile da im je potres onemogućio poslovanje, a koje imaju sjedište na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije. Te su tvrtke oslobođene plaćanja članarine također od 1. travnja do 30. lipnja 2021. godine.

Obje odluke možete pročitati u pratećim dokumentima na ovoj stranici.