GREENOMED: Mediteranska transregionalna suradnja za zelene proizvodne inovacije

HGK Županijska komora Varaždin 1. veljače 2017. započinje s provedbom projekta pod nazivom GREENOMED sufinanciranog od strane Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u okviru Interreg MED programa- Prioriteta 1: Inovacije. Ovaj projekt ukupnog budžeta od 2 milijuna EUR provodit će ukupno 19 partnera kroz 30 mjeseci, a Županijskoj komori Varaždin pridruženi je partner Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Proizvodnja, kao važan stup europskog gospodarstva s velikim utjecajem na gospodarstvo, zaposlenost, opću dobrobit društva i okoliš troši oko 30% ukupno proizvedene energije, koristi vrijednu i kritično nedostatnu sirovinu te je odgovorna je za velik dio štetnih emisija u okoliš, stoga se usvajanje zelene prakse u proizvodnji nameće kao prioritet za budućnost koji može uvelike pridonijeti „zelenom rastu“.

Europa je globalni lider u koncepciji i razvoju inovativnih znanja i tehnologija za proizvodnju. Istovremeno, za razliku od drugih globalnih konkurenata, posjeduje kulturu koja je snažno orijentirana na očuvanje okoliša i održivost. Međutim, europska snaga u iskorištavanju rezultata istraživanja za realnu implementaciju zelenih inovacija može se snažno poboljšati. Također je važno uspostaviti novi transnacionalni okvir za suradnju s ciljem identifikacije kapaciteta i posebnih potreba europskog mediteranskog područja kako bi se iskoristile „pametne specijalizacije“ i postojeći kapaciteti za proizvodnju novih znanja za izgradnju sinergijskih inovacijskih sustava.

Ti ciljevi su trenutno teško dostižni zbog nehomogenosti strategija „pametne specijalizacije“  koje se donose u zemljama EU, kao i poteškoća zbog nemogućnosti identifikacije potprioriteta u "zelenoj proizvodnji " te izbjegavanja fragmentacije u specijalizacijama.

Ovim se projektom demonstrira učinkovita metodologija za transnacionalnu suradnju putem „četverostrukog heliks modela“ izvedenog iz već postojeće pilot inicijative „Vanguard ESM Pilot Initiative“ i finaliziranog u ovom projektu za identifikaciju i dizajn sinergijskih projekata strateških inovacija koji podržavaju „zeleni rast“ proizvodnje u mediteranskoj regiji. Projekti će činiti mrežu međusobno povezanih pilot postrojenja, osobito MSP koja će primjenjivati  proizvodne procese i tehnologije s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i uspostave efikasnog gospodarenja otpadom i recikliranja. Nova metodologija će poboljšati kapacitete transregionalne suradnje inovativnih klastera i udruženja poduzetnika koji će biti uključeni u provedbenu metodologiju. Oni će ponuditi nove usluge za uspostavu inovacija relevantnih za održivu i konkurentnu proizvodnju u MED području. Primjena ove metodologije će također pružiti relevantne inpute za stalnu procjenu i ažuriranje regionalnih S3 strategija nadležnim nacionalnim tijelima kroz potporu klastera i jačanjem sinergije između pametnog i održivog rasta putem pametne specijalizacije.

 

Aktivnosti

  • Drugi projektni sastanak projektnog tima (20. i 21. lipnja 2017., Bled / Tehnološki park d.o.o. Ljubljana)

Drugi projektni sastanak projektnog tima održan je 20. i 21. lipnja 2017. godine u Bledu i Tehnološkom parku d.o.o. u Ljubljani gdje se je raspravljalo o napretku projekta, pregledu aktivnosti i potrebnim sljedećim koracima, o usklađivanju Greenomed vizije, konačnih ciljeva, trenutnom stanju Vanguard inicijative i upravljanju kvalitetom.

 Foto Meeting Bled Ljubljana b.jpg

Foto Meeting Bled Ljubljana a.jpg

 

  • Radionica Vanguard ESM (djelotvorna i održiva proizvodnja) –  (1. prosinca 2017., Milano)

Na Sveučilištu u Milanu je 1. prosinca 2017. godine u okviru radne grupe „Pametni i prilagodljivi sustavi montaže i proizvodnje“ u sklopu pilot projekta Vanguard ESM (djelotvorna i održiva proizvodnja) održana radionica Collaboration LAB u organizaciji agencije Reconfirm. Radi se o jednodnevnoj „fokus grupi“ s ciljem finalizacije postupka njene pune operacionalizacije što bi rezultiralo razvojem europske mreže visoko konfiguriranih inteligentnih proizvodnih linija sposobnih za proizvodnju personaliziranih komponenata i proizvoda.

 Foto Meeting Milano a.jpg

Foto Meeting Milano b.jpg

 

  • Plenarna sjednica ESM – Efficient and Sustainable Manufacturing, 2017 Plenary Meeting (13. prosinca 2017., Bruxelles)

U Uredu delegacije Lombardije u Bruxellesu je 13. prosinca 2017. godine održana plenarna sjednica na kojoj su sudjelovali predstavnici različitih regija diljem Europe, uključujući Lombardiju, Kataloniju, Valoniju, Toskanu, Sloveniju, Varaždin itd., zajedno sa sudionicima iz Europske komisije.

Tijekom događaja su demonstrirana 3 primjera ESM (djelotvorna i održiva proizvodnja) i predstavljene najbolje prakse demo slučajeva o kojima je raspravljano. Promoviran je projekt GREENOMED (talijanski partneri CNR-ITIA i AFIL) kao prilika za nove regije, koje nisu dio Vanguard Inicijative, za projektiranje i uspostavljanje pilot pogona za zelenu proizvodnju i poduzimanje koraka za pridruživanje mreži pilot-postrojenja u Vanguardu.

Foto Meeting Bruxelles a.jpg

Foto Meeting Bruxelles b.jpg

 

Više informacija na mrežnoj stranici projekta

 

Društvene mreže

 if_twitter_letter_328078.png

FB otvorena grupa HGK ŽK Varaždin

if_facebook_328029.png

if_facebook_328029.png

if_linkedin_328043.png

if_youtube_328091.png

 

Kontakti

  • Renata Papec viša stručna suradnica Tel: +385 42 405 480 Email: rpapec@hgk.hr
  • Božica Šantek viša stručna suradnica Tel: +385 42 405 460 Email: bsantek@hgk.hr