Civilna zaštita Grada Zagreba


Objavljeno: 02. 04. 2020. , Ažurirano: 11. 11. 2021.


U Gradu Zagrebu nadležan za odobravanje skupova s više od 50 ljudi je Stožer civilne zaštite Grada Zagreba, kojemu se možete obratiti na e-adresu: stozer.czgz@zagreb.hr.