Objavljeno: 15. 11. 2018. , Ažurirano: 16. 11. 2018.

Gospodarska kretanja Zadarske županije broj 34