Objavljeno: 18. 04. 2018. , Ažurirano: 19. 04. 2018.

 Gospodarska kretanja u Karlovačkoj županiji - ožujak 2018.