Objavljeno: 22. 12. 2020. , Ažurirano: 03. 02. 2021.


Elektroničko izdanje publikacije Gospodarska kretanja, koju izdaje Odjel za strateški razvoj i analize HGK, analizira kretanja najznačajnijih ekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva. Radi lakšeg snalaženja publikacija je koncipirana u četiri dijela.

Na početku je tablica s osnovnim makroekonomskim pokazateljima za proteklih deset godina i raspoloživo razdoblje tekuće godine, zatim, u tekstualnom dijelu slijedi opis kretanja pojedinih ekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva, nakon toga slijede grafikoni s trendovima, a gdje je to moguće i usporedbom sa drugim članicama EU, i na kraju je dokumentacija, odnosno tablice s prikazom kretanja pojedinih ekonomskih pokazatelja na mjesečnoj i godišnjoj razini.

Publikaciju Gospodarska kretanja 9/10/2020 (.pdf, 3,8 MB) možete skinuti iz pratećih dokumenata na ovoj stranici.

Izvor: HGK