Elektroničko izdanje publikacije Gospodarska kretanja, koju izdaje Odjel za makroekonomske analize HGK, analizira kretanja najznačajnijih ekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva. Ta je publikacija koncipirana u tri dijela koja čine cjelinu analize aktualnih trendova hrvatskoga gospodarstva.

Na početku je tablica s osnovnim makroekonomskim pokazateljima, zatim, u tekstualnom dijelu slijedi opis događanja i razina razvoja pojedinih sektora hrvatskoga gospodarstva i na kraju je tzv. dokumentacija, odnosno tablice s prikazom pojedinih ekonomskih pokazatelja, i to u nominalnom i realnom iznosu, koji pokazuju mjesečnu i godišnju dinamiku kretanja. Na samom su kraju predstavljeni odabrani makroekonomski pokazatelji tranzicijskih i razvijenih zemalja.

 

Gospodarska kretanja 7/8/2017 (.pdf)