Objavljeno: 23. 01. 2017. , Ažurirano: 21. 03. 2017.


Elektroničko izdanje publikacije Gospodarska kretanja, koju izdaje Odjel za makroekonomske analize HGK, sadrži analizu kretanja najznačajnijih ekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva. Ta je publikacija koncipirana u tri dijela koja čine cjelinu analize aktualnih trendova hrvatskoga gospodarstva.

Na početku se navodi tabela s osnovnim makroekonomskim pokazateljima, zatim, u tekstualnom dijelu, slijedi opis događanja i razina razvoja pojedinih sektora hrvatskoga gospodarstva i na kraju je tzv. dokumentacija, odnosno tablice sa prikazom pojedinih ekonomskih pokazatelja, i to u nominalnom i realnom iznosu, koji pokazuju mjesečnu i godišnju dinamiku kretanja. Na samom kraju materijala predstavljeni su odabrani makroekonomski pokazatelji tranzicijskih i razvijenih zemalja.