Objavljeno: 10. 06. 2021. , Ažurirano: 12. 11. 2021.


Analiza izvoznih mogućnosti proizvodnje električne opreme u Republici Hrvatskoj četvrta je objavljena analiza u okviru Fit4Globe projekta Hrvatske gospodarske komore. Rezultati analize pokazuju da ukupni neiskorišteni izvozni potencijal domaćih proizvođača električne opreme iznosi 432,8 milijuna dolara te da bi se realizacijom tog potencijala izvoz sektora povećao za 38,9 posto.

Od ukupnoga prihoda, 53 posto ostvareno je od prodaje na inozemnom tržištu, što čini 6,2 posto ukupno ostvarenih prihoda od prodaje u inozemstvu cijele prerađivačke industrije. Preko 50 posto izvoza sektora u 2019. godini činili su transformatori, a vodeća su izvozna tržišta Njemačka (19,1 posto), Austrija (12,5 posto) i Italija (9,8 posto).

Grupe proizvoda s najvećim izvoznim potencijalom su: Izolirani električni vodiči, kabeli za napon do 1.000 V, električni transformatori i statički pretvarači snage veće od 10.000 kVA, dijelovi za električne transformatore i statičke pretvarače, ploče, pultovi, stolovi i ormari za električno upravljanje ili distribuciju električne energije, izolirani električni vodiči i kabeli za napon veći od 1.000 V te stalni električni otpornici.

Najveći potencijal postoji za izvoz na tržišta Srbije, Sjedinjenih Američkih Država, Mađarske, Kine i Francuske.