EU Climate Law

Objavljeno: 11. 05. 2020. , Ažurirano: 14. 05. 2020.

U tijeku je javna rasprava o Nacrtu teksta europskog zakona o klimi. 

Europska komisija u taj zakonski prijedlog želi ugraditi ambiciozne ciljeve postavljene u Europskom zelenom planu kako bi Europska unija, gospodarstvo i društvo postigli klimatsku neutralnost do 2050. godine.

Postizanje klimatske neutralnosti podrazumijeva neto nulte emisije stakleničkih plinova za sve zemlje članice EU, smanjenjem emisija stakleničkih plinova, ulaganjem u zelene tehnologije i snažnijom zaštitom prirode. 

Stoga je Europska komicija usvoji Europski zeleni plan koji ima za cilj učiniti Europu prvim svjetski klimatski neutralnim kontinentom. U tu svrhu, navedenim zakonskim prijedlogom, Europska komisija namjerava do 2030. godine smanjiti emisije stakleničkih plinova za najmanje 50% sa željom da bude 55% u odnosu na razine iz 1990. godine, odnosno povećati ciljeve koji su dosada bili postavljeni. Ovakvim planom nasotoji se približiti Europu željenom cilju klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Cilj je zakonom osigurati da sve politike EU pridonesu tom cilju i da svi sektori gospodarstva i društva imaju definiranu ulogu u postizanju zacrtanog cilja.

Zakonom se poseban naglasak stavlja na sustav monitoringa napretka te usklađenost nacionalnih dokumenata s krovnim zakonodavnim okvirom.

Prijedlog europskog zakona o klimi dostupan je OVDJE.

Više o javnom savjetovanju na EU razini možete pročitati na internetskoj stranici Eurospke komisije.