Europski portal projekata ulaganja (EIPP – European Investment Project Portal)

Europska komisija, uz potporu Europske investicijske banke (EIB), uspostavila je transparentan Europski portal projekata ulaganja (EIPP) koji obuhvaća tekuće i buduće projekte ulaganja u Europskoj uniji.

EIPP je središnja platforma za promicanje projekata u EU, putem koje promotori projekata iz javnog i privatnog sektora sa sjedištem u EU mogu povećati vidljivost svojih projekata ulaganja. Europska komisija uspostavila je EIPP kao poveznicu između promotora projekata u EU i ulagača širom svijeta, kako bi se potaknulo i ubrzalo iskorištavanje većeg broja mogućnosti ulaganja u EU, a portal  je dio inicijative Plan ulaganja za Europu, namijenjene podupiranju ulaganja u realno gospodarstvo.

Putem portala mogu se promicati svi projekti koji trebaju financiranje, a ne samo oni koji traže ili se već financiraju sredstvima EU. Promotor projekta objavljenog na EIPP-u mora biti javno tijelo države članice ili privatna / javna pravna osoba s poslovnim nastanom u državi članici. Pojedinci i pravna tijela u stečaju, postupku likvidacije ili sličnom postupku ne smiju portalu dostavljati projekte. Promotor projekta mora biti organizacija ovlaštena za predstavljanje projekta.

Kriteriji koje projekt mora zadovoljiti kako bi se oglašavao putem EIPP-a su sljedeći:

  • minimalna vrijednost projekta je pet milijuna eura
  • projekt pripada u jedan od 25 sektora / područja navedenih u članku 9. točki 2. Uredbe (EU) 2015/1017 Europskog Parlamenta i Vijeća
  • projekt je u skladu sa zakonodavstvom EU i države članice u kojoj se provodi
  • s ostvarenjem projekta valja započeti u roku od tri godine od prijave na EIPP
  • objava projekta može se odbiti ako je dostavljena informacija netočna ili ako njezino objavljivanje može povlačiti za sobom određene ugroze ugleda i nacionalne sigurnosti

Prijava projekata je moguća putem EIPP-a na poveznici https://ec.europa.eu/eipp/desktop/hr/add-project.html, gdje se također može preuzeti i obrazac za prijavu projekta. Projekti se mogu dostaviti i na hrvatskom jeziku koji je jedan od službenih jezika EU. U tom slučaju, Europska komisija osigurava besplatan prijevod na engleski.

Komisija pregledava projekte koji se prijavljuju za objavu na EIPP-u, prema osnovi kriterija za sudjelovanje utvrđenih Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2015/1214, odnosno od 4. studenoga 2016. Zahtjev za objavu može se odbiti ako su dostavljene informacije netočne ili ako se njihovom objavom Komisija ili države članice izlažu pravnom riziku ili riziku po svoj ugled.

Promocija projekta na EIPP portalu, odnosno objava informacija o projektu, naplaćuje se privatnim promotorima projekata stotinu eura, dok se objava javnih projekata koje kandidira javno tijelo države članice ne naplaćuje.

Za sve zainteresirane za ovakav oblik promocije investicijskih projekta, dodatne informacije su dostupne na poveznici https://ec.europa.eu/eipp/desktop/hr/support.html, a sva eventualna dodatna pitanja mogu se uputiti na e-adresu EIPP Helpdeska eipp-project@ec.europa.eu.