Objavljeno: 05. 05. 2020. , Ažurirano: 05. 05. 2020.

HANFA skreće pozornost sudionicima tržišta osiguranja da je Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) odlučilo produljiti rokove u postupku izrade savjeta Europskoj komisiji o reviziji regulatornog okvira Solventnost II u 2020. godini.

Kao razlog produljenja rokova EIOPA navodi potrebu operativnog rasterećenja društava za osiguranje u uvjetima pandemije bolesti COVID-19, ali i želju da učinci aktualne pandemije budu uključeni u postupak holističke procjene učinaka revizije regulatornog okvira i razmatranje prijedloga savjeta Europskoj komisiji.

Posljedično, rok za dostavu podataka iz zahtjeva za potrebe holističke procjene učinka revizije regulatornog okvira produljen je za dodatna dva mjeseca, do 1. lipnja. Međutim, radi ispitivanja učinaka pandemije bolesti COVID-19 na financijska tržišta i djelatnost osiguranja, od lipnja do sredine srpnja provest će se dodatno prikupljanje usredotočenih podataka od poduzorka sudionika iz prvog postupka prikupljanja podataka.

 Obavijest EIOPA-e prenosimo u cijelosti:

„EIOPA je u koordinaciji s Europskom komisijom odlučila da će savjet Europskoj komisiji (o reviziji regulatornog okvira Solventnosti II u 2020. godini) dostaviti krajem prosinca 2020., kako bi uzela u obzir značaj procjene učinka trenutačne situacije oko pandemije bolesti COVID-19 prilikom revizije regulatornog okvira Solventnost II.

EIOPA je ranije, 17. ožujka 2020., objavila da će produžiti rokove iz zahtjeva za dostavu podataka za potrebe holističke procjene učinka revizije regulatornog okvira Solventnosti II u 2020. za dodatna dva mjeseca do 1. lipnja. 2020., kako bi (društvima za osiguranje) pružila operativno olakšanje oko poduzimanja aktivnosti u odnosu na pandemiju bolesti COVID-19.

Novi raspored rokova omogućit će ažuriranje holističke procjene učinka u pogledu učinaka pandemije na financijska tržišta i djelatnost osiguranja te da se navedeni učinak uzme u obzir prilikom izrade savjeta EIOPA-e. Novim rasporedom rokova nastoji se postići ravnoteža između potrebe da se iskoristi prilika za reviziju Direktive Solventnost II i potrebe uključivanja nedavnih događaja u dokument savjeta (Europskoj komisiji).

Kako bi ažurirala holističku procjenu učinaka, EIOPA će nadopuniti aktualni zahtjev za dostavu podataka prikupljanjem podataka na referentni datum 30. lipnja 2020. godine. Zahtjev za dostavu podataka provodit će se od srpnja do sredine rujna 2020. godine. Zahtjev će biti naslovljen na poduzorak društava za osiguranje koja su bila subjekti aktualnog zahtjeva za prikupljanje podataka te će biti više usredotočen nego aktualni zahtjev.“

Obavijest EIOPA-e dostupna je na ovoj poveznici.