Edukacija za ponuditelje u sustavu javne nabave

Vrijeme održavanja: 15.03.2017.   /   Rok prijave: 14.03.2017.

Seminar za ponuditelje o novostima u vezi s dokumentacijom i postupcima u skladu s novim Zakonom o javnoj nabavi održan je u ŽK Karlovac u srijedu, 15. ožujka.

Edukacija je organizirna u suradnji s tvrtkom Lureti j. d. o. o., a održala ju je Katarina Depope Radman, stručnjakinja u području javne nabave.

Sudionici su na seminaru stekli nova znanja o dokumentaciji o nabavi u smislu kriterija za odabir, o mogućnostima provedbe javnog savjetovanja i o modelima komunikacije s naručiteljima.

Također, obrađen je postupak izrade e-ponude i ESPD obrasca (Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi), metodologija pregleda i ocjena ponuda te tijek žalbenog postupka s osvrtom na slučajeve iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM).

Novi Zakon o javnoj nabavi stupio je na snagu 1. siječnja ove godine, a donosi odredbe koje imaju za  cilj povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabave, smanjenje administracije i troškova postupka korištenjem elektroničkih sredstava komunikacije i ESPD-a.  K tomu, uvođenjem ekonomski najpovoljnije ponude kao jedinoga kriterija očekuje se povećanje interesa malih i srednjih poduzetnika za sudjelovanje u tržištu javne nabave.

Kontakti

  • Valentina Sečen viša stručna suradnica Tel: +385 47 612111 Email: vsecen@hgk.hr