Vrijeme održavanja: 17.04.2019.

Objavljeno: 08. 04. 2019. , Ažurirano: 19. 04. 2019.

U organizaciji Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo, u Rijeci je održana treća edukacija o navođenju zemlje podrijetla glavnog sastojka na hrani. Sanja Kolarić Kravar, načelnica Sektora za hranu Ministarstva poljoprivrede, sudionicima je predstavila nove zahtjeve označavanja u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2018/775. Iako će poslovni subjekti od 1. travnja 2020. imati obvezu primjene odredbe ove Uredbe, većina već sada želi dobiti točne informacije o ispravnom navođenju na deklaracijama jer unaprijed nabavljaju ambalažu. Subjekti u posovanju s hranom će imati izbor kod označavanja zemlje podrijetla hrane, a potrošač će biti dodatno informiran o porijeklu sirovine.

Ispunjena velika dvorana riječke županijske komore dovoljno govori o interesu za ovom edukacijom koja je potrajala dulje od planiranog vremena zbog mnogo pitanja i dvojbi u primjeni.

Iduća će se edukacija održati u Splitu, 17. svibnja, a ova tema će se predstaviti i na XIII. Konferenciji o sigurnosti i kvaliteti hrane, koja će se u organizaciji Sektora za poljoprivredu održati od 27. do 29. svibnja 2019. u Opatiji.