Edukacija službenika za zaštitu osobnih podataka, 9 lipnja


Objavljeno: 01. 06. 2021. , Ažurirano: 17. 04. 2023.


Zbog bitne uloge i brojnih zadaća koje službenicima za zaštitu osobnih podataka nameće Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR), kampanja jačanja kapaciteta službenika za zaštitu podataka nastavlja se besplatnom online edukacijom, koja će se održati u srijedu, 9. lipnja, u 10 sati

Sudjelovanje na edukaciji je besplatno, broj polaznika je ograničen na 200, a prijava je obavezna obrascem u nastavku teksta, najkasnije do utorka, 8. lipnja, u 14 sati.

Kada se prijavljujete, u prijavnoj formi postavite pitanje kako bi se predavači mogli bolje pripremiti da vam odgovore. Nakon što se prijavite, pravovremeno ćemo vam poslati podatke za povezivanje na edukaciju.

Molimo vas da nam javite ako odustanete od sudjelovanja na edukaciji nakon što ste se već prijavili kako bismo oslobodili prostor za one koji žele sudjelovati, a ne uspiju se prijaviti.

Agencija za zaštitu osobnih podataka, u okviru projekta podizanja svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka, koji je pokrenula u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, vodi kampanju educiranja službenika za zaštitu osobnih podataka, koje će se ciljano educirati o pravu i praksi zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti.

Kampanja predstavlja kontinuirani proces stjecanja znanja o zaštiti osobnih podataka te će se većim djelom bazirati na praktičnim primjerima iz prakse Agencije za zaštitu osobnih podataka kao i na stručnim rješenjima.

Program

Vrijeme Aktivnost
09.06.2021
09:45 - 10:00 Registracija sudionika
10:00 - 10:10 Pozdravni govori
10:10 - 10:45 Prikaz Opće uredbe o zaštiti podataka
10:45 - 11:15 Radno mjesto službenika za zaštitu osobnih podataka
11:15 - 11:30 Uloga i odgovornost voditelja i izvršitelja obrade
11:30 - 12:00 Pauza
12:00 - 12:20 Prava ispitanika i rješavanje povreda
12:20 - 12:50 Interni akti
12:50 - 13:30 Procjena rizika i provođenje procjene učinka na zaštitu podataka
13:30 - 14:00 Suradnja s nadzornim tijelom