Vrijeme održavanja: 08.07.2019.

Rok za upis u Registar stvarnih vlasnika je 31. prosinca 2019. godine

Objavljeno: 09. 07. 2019. , Ažurirano: 09. 07. 2019.

U ŽK Osijek, u ponedjeljak, 8. srpnja, održana je radionica o primjeni Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika u koji su pravni subjekti obavezni upisati podatke o svom stvarnom vlasniku, a rok za ispunjenje obveze je 31. prosinca ove godine. Registar je središnja elektronička baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova, a uspostavljen je početkom lipnja na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. U ime Ministarstva financija – Ureda za sprečavanje pranja novca vodi ga Financijska agencija.

Osnovna svrha donošenja Pravilnika i vođenja Registra jest sprječavanje zlouporabe pravnih subjekata radi pranja novca i finaciranja terorizma. Pod pojmom stvarnoga vlasnika misli se na svaku fizičku osobu, ili njih više, a koji su konačni vlasnici stranke, kontroliraju stranku, odnosno upravljaju njome. U taj opis pripadaju i fizičke osobe koje provode krajnju kontrolu nad pravnom osobom.

Radionica je održana putem multimedijskog sustava Ministarstva financija i istodobno je pojicirana u ŽK Zagreb, ŽK Zadar i ŽK Slavonski Brod. Polaznici su dobili informaciju o obvezi unosa podataka i pravilnom načinu njihova unosa, bilo da se radi o unosu putem web-aplikacije uz korištenje digitalnog certifikata ili putem poslovnice Financijske agencije te sadržaju obrasca za upis podataka u Registar.

Kako je rok za upis u Registar 31. prosinca iz Ministarstva financija su poručili da će do kraja godine, prema potrebi, održati još jednu multimedijsku prezentacija za polaznike u ŽK Osijeku, odnosno drugim Županijskim komorama u kojima je već održana po jedna edukacija.

Dodatne informacije o Registru dostupne su ovdje.