Vrijeme održavanja: 08.07.2019.

Objavljeno: 09. 07. 2019. , Ažurirano: 03. 09. 2019.

U Županijskoj komori Zadar u ponedjeljak, 8. srpnja, održana je edukacija o primjeni Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika. Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma predviđa uspostavu Registra stvarnih vlasnika koji će operativno voditi Financijska agencija (FINA).

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Ureda za sprječavanje pranja novca, edukacija je održana putem multimedijskog sustava Ministarstva financija istovremeno u četirima županijskim komorama. U Zadru je ovu prezentaciju pratilo dvadesetak polaznika.