Održana edukacija “Nutritivna deklaracija kao obvezni podatak na hrani”

Vrijeme održavanja: 16.03.2017.   /   Rok prijave: 14.03.2017.

Županijska komora Dubrovnik u sklopu programa Mediteranskog sajma te u suradnji sa Sektorom za poljoprivredu HGK i Ministarstvom poljoprivrede svake godine organizira stručne besplatne edukacije za svoje članice i ostalu zainteresiranu javnost. 

Ovogodišnja se edukacija održala 16. ožujka u hotelu Valamar Lacroma Dubrovnik s temom “Nutritivna deklaracija kao obvezni podatak na hrani”. Predavanje je vodila Sanja Kolarić Kravar, voditeljica Službe za označavanje i temeljne zahtjeve kvalitete hrane iz Uprave za kvalitetu hrane i fitosanitarnu politiku Ministarstva poljoprivrede. 

Cilj je edukacije bio pojasniti obaveze subjektima u poslovanju s hranom, u skladu s Uredbom Europske komisije o informiranju potrošača o hrani.

Navođenje nutritivne deklaracije na hrani postalo je obvezno 13. prosinca 2016. godine prema Uredbi Europske komisije o informiranju potrošača o hrani. Nutritivna deklaracija sadrži informacije o prisutnosti energije i određenih hranjivih tvari u hrani. 

Označavanje hranjivih vrijednosti bitan je način informiranja potrošača o sastavu hrane te im se na taj način pomaže u odluci pri odabiru hrane, a ujedno utječe na njihove prehrambene navike. Važnost pravilnog označavanja hrane prepoznali su brojni sudionici edukacije, među kojima su mnogi i izlagači na Mediteranskom sajmu.