Vrijeme održavanja: 05.11.2019.

Objavljeno: 06. 11. 2019. , Ažurirano: 06. 11. 2019.

U ŽK Bjelovar je 5. studenoga održana edukacija Komunikacija i načela pregovaranja u funkciji podizanja kvalitete poduzeća koju je vodio izvanredni profesor s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Tomislav Galović.

Na edukaciji su polaznici imali priliku saznati koje su učinkovite metode za postizanje više razine poslovne komunikacije te se upoznati s temeljnim načelima poslovnog pregovaranja putem interaktivnih vježbi u timovima i simulacijama stvarnih situacija koje nastaju tijekom poslovnih pregovora. Neverbalna je komunikacija bitan čimbenik uspješnog vođenja poslovnih sastanaka, na što je predavač stavio poseban naglasak u predavanju i interaktivnim vježbama.

Polaznici su pokazali velik interes za predavanje i aktivno sudjelovali u vježbama komunikacije te su pohvalili predavača i iskazali interes za ponavljanje ovakvih edukacija u ŽK Bjelovar.