Vrijeme održavanja: 05.07.2017.

Objavljeno: 30. 06. 2017. , Ažurirano: 06. 07. 2017.

ŽK Zadar i HBOR organiziraju drugi Info-dan u ovoj godini, koji će se održati u srijedu, 5. srpnja, u 12 sati u dvorani za sastanke ŽK Zadar, na adresi Špire Brusine 16.

Kao i uvijek dosad, Mira Krneta, voditeljica HBOR-ova ureda za Dalmaciju, bit će na raspolaganju za pojedinačne razgovore, u kojima se potencijalni korisnici mogu detaljno informirati o svojim potrebama prilagođenim kreditnim programima, ali i drugim uslugama Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Sudjelovanje se ne naplaćuje, a može se prijaviti on-line prijavom do 4. srpnja