Vrijeme održavanja: 05.07.2017.

Objavljeno: 30. 06. 2017. , Ažurirano: 07. 07. 2017.

U ŽK Zadar 5. srpnja održan je drugi ovogodišnji HBOR-ov Info-dan. Mira Krneta, voditeljica HBOR-ova Područnog ureda za Dalmaciju, i ovom prilikom bila je na raspolaganju svim poduzetnicima zainteresiranim za pojedinačne razgovore o mogućnostima korištenja HBOR-ovih kreditnih programa i drugih usluga domaće razvojne banke. U raspravi je sudjelovalo sedam sudionika Info dana, a najviše pitanja bilo je vezano uz kreditiranje nove proizvodnje na farmi bijele ribe te uz kreditiranje pripreme turističke sezone.