Objavljeno: 19. 05. 2020. , Ažurirano: 22. 05. 2020.

U Hrvatskoj gospodarskoj komori održana je osnivačka sjednica Grupacije upravitelja grada Zagreba, a za njenog voditelja izabran je Dražen Pomper.

„Cilj je ovog udruživanja okupljanje i organizacija svih gradskih upravitelja na jednome mjestu te zajedničko djelovanje u procesu uklanjanja posljedica potresa. Također, radom Grupacije poticat ćemo suradnju s drugim strukovnim udruženjima i akademskom zajednicom radi boljeg održavanja građevina Zagreba i edukacije članova. Želimo razvijati i unaprjeđivati upraviteljsku struku te promicati upraviteljsku struku u medijima“, istaknuo je Pomper. Naglasio je kako će, među ostalim, pitanje zajedničke pričuve biti jedna od prvih tema kojom će se baviti Grupacija.

Na sjednici je usvojen i Poslovnik o radu Grupacije kojim su zacrtane smjernice budućeg rada i razvoja struke.