Objavljeno: 30. 10. 2019. , Ažurirano: 28. 01. 2020.


Iako depoziti i dalje dominiraju u financijskoj imovini kućanstava (prema posljednjem podatku za 2017. godinu, depoziti i valute činili su 50,7% financijske imovine kućanstava), posljednjih je godina vidljivo smanjenje njihova udjela, primarno zbog bržeg rasta vrijednosti ulaganja u mirovinske fondove (zbog stalnih uplata u fondove i ulaganja fondova u dužničke vrijednosne papire države koji imaju siguran prinos), ali i manje dinamike rasta valuta i depozita...

Analizu Depoziti kućanstava - aktualno stanje i kretanja (.pdf, 211 kB) možete skinuti iz pratećih dokumenata na ovoj stranici.