Vrijeme održavanja: 07.05.2018.

Objavljeno: 18. 04. 2018. , Ažurirano: 04. 05. 2018.

Koprivničko-križevačka županija, HGK – ŽK Koprivnica, Grad Koprivnica, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja i HOK – Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije od 7. do 11. svibnja organiziraju Tjedan EU fondova Koprivničko-križevačke županije.

U okviru Tjedna EU fondova Koprivničko-križevačke županije, u ponedjeljak, 7. svibnja, od 10 do 12 sati u PORI Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja održat će se Dan ruralnog razvoja. Glavni je cilj predstavljanje aktualnih natječaja i mjera iz područja ruralnog razvoja za javni i privatni sektor, koje objavljuju lokalne akcijske grupe koje djeluju na području Koprivničko-križevačke županije. Organizator je PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja u suradnji s lokalnim akcijskim grupama Podravina, Prigorje, Prizag, Izvor i Mura – Drava.

Događaj se organizira u povodu obilježavanja Europskog tjedna i Dana otvorenih vrata EU projekata, u koordinaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te uz podršku Europske komisije. Cilj je Tjedna EU fondova Koprivničko-križevačke županije informiranje šire javnosti o EU projektima koji se provode na području Koprivničko-križevačke županije te o aktualnim natječajima namijenjenima javnom, privatnom i civilnom sektoru u Županiji.