Objavljeno: 10. 07. 2020. , Ažurirano: 11. 07. 2020.

Predsjednik HGK, Luka Burilović susreo se u proteklih tjedan dana s članicama HGK - poduzetnicima s područja Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. U razgovorima su sudjelovali KOTKA d.d., Valoviti papir Dunapack d.o.o., Prostoria d.o.o, Regeneracija d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o., Tahograf d.o.o., Metal product d.o.o., Auto Hrvatska d.d. i Tekstilpromet d.d.. Ova trgovačka društva ukupno zapošljavaju preko 4200 radnika, a njihovi su prihodi u proteklim godinama ukupno iznosili preko 5 milijardi kuna.

Raspravljalo se o aktualnom poslovnom okruženju i efikasnosti mjera koja je VRH dosad uvela. Međutim, s obzirom na globalna gospodarska kretanja koja se prelijevaju na EU i Hrvatsku, razgovori su u najvećoj mjeri bili fokusirani na nove modele i mjere kojima bi se mogla očuvati stabilnost gospodarstva i potaknuti daljnji rast.

Iz ovih razgovora su se, uz ključno pitanje iznalaženja načina osiguravanja sredstava za likvidnost poduzeća na tromjesečnoj bazi, iskristalizirali i prijedlozi novih mjera:  

1. Uvođenje modela zaposlenika na čekanju

Poslodavci se u određenim kraćim razdobljima suočavaju s problemom viška kapaciteta i viška zaposlenih. Ako poslodavac ne želi dati otkaze radnicima, a mora nekako premostiti takva razdoblja bez ugrožavanja preostalih zaposlenih i ukupne egzistencije poduzeća, potrebno je naći model rasterećenja troška plaća. Zato predlažemo uvođenje mjere kojom bi se reguliralo vrijeme čekanja na način da u tom razdoblju radnicima teče staž, država preuzme obvezu plaćanja poreza i doprinosa, a HZZ pokriva 75% plaće. 

2. Osnivanje fonda za isplatu dodatka na plaću na osnovi posebnih uvjeta rada

Ako zbog epidemiološke situacije bude potrebno produljenje mjere rada od kuće, potrebno je oformiti fond iz kojega bi se radnicima koji rade, a nije im omogućen rad od kuće, isplaćivao mjesečni dodatak na plaću radi uvjeta rada. 

3. Oslobođenje od poreza na reinvestiranu dobit

Predlaže se uvesti oslobođenje od poreza na reinvestiranu dobit, s ciljem poticanja investicija, jačanja kapitalne snaga domaćih poduzeća i poticanja ostavljanja dobiti inozemnih poduzeća u Hrvatskoj.

4. Intenziviranje infrastrukturnih projekata

Potrebno je u najkraćem roku intenzivirati infrastrukturne projekte, odnosno potaknuti javna poduzeća da nastave s planiranim i odobrenim projektima. Zaustavljanje investicija i čekanje s projektima koji su odobreni i prošli postupke javne nabave dodatno usporavaju  cijelo gospodarstvo.

 

Uz ove mjere, predlaže se produljiti mjeru skraćivanje radnog vremena, koja je programirana za razdoblje do kraja ove godine, a projekcije govore da će produljenje biti neophodno, naročito u radno-intenzivnoj prerađivačkoj industriji.