Naziv usluge Jedinična cijena
Podrška poslovanju i obrada podataka
1 Izrada profila poslovnog subjekta 150,00 kn
2 Bonitetno izvješće - profili rizičnosti 250,00 kn
3 E-ured za poslovanje - glavni elementi 80,00 kn/mjesec
4 Obrada podataka i kreiranje izvješća s općim i financijskim pokazateljima 100,00 kn /osnovna cijena (uključuje do 250 polja)
20 kn - 50 polja
5 Detaljno izvješće o statusu blokade za poslovni subjekt 50,00 kn
6 Obrada podataka i izrada statističkih izvješća i izvješća o poslovanju 20 kn - 50 polja
20 kn - 25 slogova
7 Vanjsko trgovinska razmjena - obrada podataka i izvješća po proizvodu i zemljama 20 kn - 50 polja
20 kn - 25 slogova
8 Obrada podataka i izrada izvješća o domaćim i međunarodnim tenderima 50,00 kn/osnovna cijena (uključuje do 50 slogova)
10 kn - 10 slogova
9 Zbirka propisa - obrada podataka i pregled zakonodavnog i regulatornog okvira 50,00 kn osnovna cijena (uključuje do 50 prikaza)
10 kn - 10 slogova
10 Set pročišćenih tekstova zakona 100 kn - 50 zakona godišnje
Stručna izobrazba, edukacije i konferencije
11 Konferencije i stručni skupovi od 250,00 kn - izravno sudjelovanje
od 100,00 kn - online
od 100,00 kn - samostalna edukacija putem digitalne platforme
12 Tematske i stručne edukacije (1 dan) od 250,00 kn - izravno sudjelovanje
od 100,00 kn - online
od 100,00 kn - samostalna edukacija putem digitalne platforme
13 Tematski edukacijski moduli (2-3 dana) od 2.000,00 kn
14 Specijalizirane radionice od 1.000,00 kn
Specijalizirane konzultacije i izvješća
15 Stručne konzultacije (pravne i porezne informacije i savjetovanja, vanjskotrgovinsko savjetovanje i dr.) od 500,00 kn/h
16 Obrada podataka i izrada izvješća o izvorima financiranja od 100,00 kn /obrađenom natječaju
17 Usluga Pošalji na mišljenje (EU natječaji) 200,00 kn /osnovna razina
2.000,00 kn /napredna razina
18 Izrada poslovnog plana uz stručno savjetovanje 250,00 kn osnovna cijena
200,00 kn /h savjetovanja
Posredovanje, povezivanje i prezentiranje članica na međunarodnom tržištu
19 Međunarodno poslovanje - Informacije o inozemnim tržištima (razni gospodarski pokazatelji) 125,00 kn/ izvješću
20 Organiziranje B2B susreta s inozemnim poslovnim subjektima - izravno od 3.000,00 kn (nisu uključeni troškovi puta i smještaja)
21 Organiziranje B2B susreta s inozemnim poslovnim subjektima putem digitalne platforme 1.200,00 kn
22 Individualno predstavljanje poslovnog subjekta na inozemnom tržištu 5.000,00 kn (nisu uključeni troškovi puta i smještaja)
23 Organiziranje studijskih putovanja 5.000,00 kn (nisu uključeni troškovi puta i smještaja)
24 Organizacija prezentacije inozemnih tvrtki u HGK 8.000,00 kn (uključeni troškovi prostora i opreme u HGK)
Podrška u organizaciji sajamskih događanja
25 Organiziranje individualnog nastupa na međunarodnim sajmovima od 3.000,00 kn
26 Organiziranje zajedničkih nastupa na sajmovima* od 2.000,00 kn
27 Virtualni sajam - prezentiranje branda proizvoda i usluga od 1.000,00 kn
28 Sudjelovanje na akciji Kupujmo hrvatsko 1.500,00 kn/po događanju
Promocijske aktivnosti i prezentacije proizvoda i usluga
29 Promocija - pokroviteljstvo događanja i drugi promocijski kanali HGK od 2.000,00 kn/događanju
30 Servis Burza otpada - obrada podataka i objava 200,00 kn/godišnje
31 Katalog hrvatskih proizvoda - obrada podataka i objava 200,00 kn/godišnje (uključuje do 20 proizvoda)
20,00 kn - dodatni proizvod
32 HGK poveznica - obrada podataka i objava 200,00 kn/po objavi
Članstvo udruženjima/zajednicama, arbitraža i mirenje
33 Stalno arbitražno sudište definirano Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila)
34 Centar za mirenje definirano Odlukom o troškovima u postupcima mirenja pri Centru za mirenje
35 Sud časti** definirano Odlukom o troškovima u potrošačkim sporovima pred Sudom časti pri HGK
36 Publikacije od 100,00 kn
37 Članske iskaznice (udruženja/zajednice) od 75,00 kn
Javne ovlasti, licencirane usluge i certifikati
38 Potvrda o podrijetlu robe (nepovlašteno podrijetlo robe iz EU, nepovlašteno podrijetlo robe iz treće zemlje, FORM A)***  Komplet Potvrde o podrijetlu robe (Izvornik, Preslika i Zahtjev) - obrazac 20,00 kn - uz plaćenu članarinu
40,00 kn - ostali
Komplet Potvrde HGK (Izvornik, Preslika i Zahtjev) - ovjera 80,00 kn - uz plaćenu članarinu
160,00 kn - ostali
Dodatna preslika bez serijskog broja - obrazac 10,00 kn - uz plaćenu članarinu
20,00 kn - ostali
Dodatna preslika bez serijskog broja - ovjera 40,00 kn - uz plaćenu članarinu
80,00 kn - ostali
39 Ovjere dokumenata koje prate robu pri uvozu i izvozu***  
  Izvornik 80,00 kn - uz plaćenu članarinu
160,00 kn - ostali
  Preslika 40,00 kn - uz plaćenu članarinu
80,00 kn - ostali
40 ATA karnet***  


Tiskanica (jedan list) ATA karneta 5,00 kn
Ovjera ATA karneta Za vrijednost robe do 50.000 kn po ATA karnetu:
300,00 kn - uz plaćenu članarinu
400,00 kn - ostali
Za vrijednost robe iznad 50.000 kn po ATA karnetu:
0,7% vrijednosti robe - uz plaćenu članarinu
1% vrijednosti robe - ostali
41 TIR karnet***  
  Komplet TIR karneta (14 listova) 1.125,00 kn
Komplet TIR karneta (6 listova) 875,00 kn
42 Dozvola za međunarodni prijevoz tereta cestom  
  Naknada za trošak postupka raspodjele CEMT dozvole koja vrijedi na teritoriju Republike Austrije, a ne vrijedi na teritoriju Republike Italije 125,00 kn mjesečno
  Naknada za trošak postupka raspodjele CEMT dozvole koja vrijedi na teritoriju Republike Italije, a ne vrijedi na teritoriju Republike Austrije 75,00 kn mjesečno
  Naknada za trošak postupka raspodjele CEMT dozvole koja ne vrijedi na teritoriju Republike Austrije niti na teritoriju Republike Italije 62,50 kn mjesečno
  Naknada za trošak postupka raspodjele pojedinačne dozvole 5,00 kn
43 Usklađivanje voznih redova linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu  
  Usklađivanje voznih redova za linijski prijevoz putnika za županijske linije 200,00 kn/po polasku
  Usklađivanje izmijenjenih voznih redova za linijski prijevoz za županijske linije 100,00 kn/po polasku
  Usklađivanje voznih redova za linijski prijevoz putnika za međužupanijske i međunarodne linije 400,00 kn/po polasku
  Usklađivanje izmijenjenih voznih redova za linijski prijevoz putnika za međužupanijske i međunarodne linije 200,00 kn/po polasku
Registar posrednika i Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina
44 Priručnik za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina 250,00 kn
45 Polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina 1.100,00 kn
Polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina - popravni 220,00 kn/predmetu
46 Ovjereni izvadak iz Registra posrednika u prometu nekretnina 100,00 kn
47 Ovjereni izvadak iz Imenika agenata posredovanja u prometu nekretnina 75,00 kn
48 Izdavanje iskaznice ažuriranim posrednicima upisanim u Registar posrednika u prometu nekretninama 70,00 kn
49 Izvadak iz Popisa posrednika iz Registra posrednika u prometu nekretninama 50 zapisa besplatno, nakon 50 zapisa plaća se 105,00 kn za daljnjih 30 zapisa, a nakon toga 4,00 za svaki sljedećih 10 zapisa - uz plaćenu članarinu
105,00 kn za prvih 30 zapisa te 4,00 kn za svakih sljedećih 10 zapisa - ostali
50 Javni komisionari  
  Sklapanje ugovora o povjeravanju poslova javnog komisionara 2.000,00 kn
  Mjesečna naknada za usluge prenošenja i organizacije poslova 3% od ukupno mjesečno ostvarenog bruto iznosa nagrade za obavljanje javne komisione djelatnosti*
*ne plaća se prvih šest mjeseci od dana sklapanja ugovora
51 Edukacija za distributere u osiguranju i reosiguranju od 400,00 kn
52 Edukacije za nositelje i organizatore turističkog sadržaja 150,00 - uz plaćenu članarinu
300 kn - ostali
53 FIATA***  
  FIATA obrasci (FCR, FCT, FBL, SDT) 12,00 kn po komadu
Znakovi HGK
54 Hrvatska kvaliteta Trošak rješavanja zahtjeva 4.000 kn
Godišnji trošak za korištenje znaka od 3.000 kn
55 Izvorno hrvatsko Trošak rješavanja zahtjeva 4.000 kn
Godišnji trošak za korištenje znaka od 3.000 kn
56 Stories, Croatian Unique Hotels za hotele 1-15 soba 3.000,00 kn godišnje
za hotele 16-30 soba 5.000,00 kn godišnje
za hotele 31-45 soba 7.000,00 kn godišnje
za hotele 46-60 soba 9.000,00 kn godišnje
57 Najam dvorane od 30,00 kn/m²
(mogućnost najma opreme)

 

* mogućnost subvencioniranje troškova nastupa na sajmu
** Sud časti trenutno je u statusu mirovanju Odlukom o privremenom prekidu postupaka i prestanku rada tajništva Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (Narodne novine broj: 111/2020), s danom 15. listopadom 2020. godine
***Rješavnje zahtjeva u roku od 24 sata naplaćuje se 50% dodatno na cijenu usluga