Objavljeno: 01. 07. 2019. , Ažurirano: 17. 07. 2019.

HANFA (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga) je Hrvatsku gospodarsku komoru ovlastila kao edukatora kako bi distributeri u osiguranju i reosiguranju ispunili minimalno 15 sati obvezne godišnje edukacije i ostali upisani u Registar HANFA-e.

Prve edukacije održane su u Osijeku i Zagrebu, na kojima su distributeri skupili po 6 sati edukacije.

Seminar u Osijeku održan je u županijskoj komori 10. srpnja, a tema edukacije bila je posvećena Temeljnom dijelu. Predavanje je održao Bruno Đurašević s posebnim naglaskom na  područja stručnosti sukladno Zakonu o osiguranju te aktualne teme s obzirom na regulatorne aktivnosti i razvoj tržišta osiguranja te poslovne etike u upravljanja rizicima.

Publika Osijek i Bruno Đurašević

Sudionici u Osijeku i predavač Bruno Đurašević; Izvor HGK

Investicijski proizvodi osiguranja bili su tema Seminara u Zagrebu, koji je održan 12. srpnja, na kojem su Ozren Iljadica i Neven Tišma sudionike upoznali s teorijskim i praktičnim znanjima o osnovnim ekonomskim i investicijskim pojmovima, tržištu štednih i investicijskih proizvoda životnih osiguranja, investicijskih instrumenata, financijskih tržišta, rizika i zakonodavne regulative. Također su kroz interakciju predavača i polaznika  nastojali dati odgovore na pitanja i raspraviti područja, koja je prema sudionicima tržišta potrebno dodatno razjasniti.

Sudionici u Zagreb i predavač Ozren Iljadica; Izvor HGK

Programi edukacije pripremljeni su u skladu s Pravilnikom o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (NN 16/19), a predavači su  renomirani stručnjaci iz djelatnosti osiguranja i financija. Cilj edukacija jest ispunjavanje uvjeta stručnosti iz članka 422. Zakona o osiguranju kao i profesionalizacija djelatnosti osiguranja, povećanje razine financijske pismenosti i zaštite potrošača.  Svaki program edukacije je 6 priznatih sati sukladno Pravilniku.

Ciklus edukacija organizira se u četiri grada - Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu a detaljan raspored po modulima nalazi se u rubrici Prateći dokumenti.