Regionalni centri


Kao sastavni dio Centra za mirenje pri županijskim komorama djeluju regionalni centri za mirenje, a postupak mirenja može se provesti u svim Županijskim komorama.

 

      REGIONALNI CENTRI

 

       Centar za mirenje

       HGK Županijska komora Koprivnica

       Frankopanska ulica 3

       48000 Koprivnica

       Osoba za kontakt: Vlatka Grotić-Samaržija

       Tel: 048/674-560, (099) 312-5111

       Fax: 048/674-570

       E-mail: hgkkc@hgk.hr

 

       Centar za mirenje

       HGK Županijska komora Osijek

       Europske avenije 13

       31000 Osijek

       Osoba za kontakt: Snježana Babić

      Tel: 031/223-800

       Fax: 031/223-824; 031/213-406

       E-mail: hgkos@hgk.hr

 

      Centar za mirenje

      HGK Županijska komora Pula

      Carrarina 5, p.p. 553

      52100 Pula

      Osoba za kontakt: Damir Sirotić

      Tel: 052/378 100

      Fax: 052/211 875

      E-mail: hgkpu@hgk.hr

 

       Centar za mirenje

       HGK  Županijska komora Rijeka

       Bulevar oslobođenja 23, p.p. 370

       51000 Rijeka

       Osoba za kontakt: Zlatko Mičetić

        Tel:  051/209-143

         Fax: 051/216-033

         E-mail: hgkri@hgk.hr

 

        Centar za mirenje

        HGK Županijska komora Split

        Obala Ante Trumbića 4

        21000 Split

         Osoba za kontakt: Rade Maršić

         Tel: 021/321-115

         Fax: 021/ 321-114

         E-mail: hgkst@hgk.hr

 

        Centar za mirenje

        HGK Županijska komora Varaždin

        Preradovića 17

        42000 Varaždin

        Osoba za kontakt: Snježana Marciuš

        Tel: 042/405-400

        Fax: 042/405-401

        E-mail: hgkvz@hgk.hr

 

 

INFORMACIJE O MIRENJU MOGU SE DOBITI U SVIM OSTALIM ŽUPANIJSKIM KOMORAMA I KOMORI ZAGREB U KOJIMA SE MOŽE PROVESTI I POSTUPAK MIRENJA

 

 

         Županijska komora Bjelovar

         Petra Preradovića 4/I,

          43000 Bjelovar

          Osoba za kontakt: Helena Pogledić

          Tel: 043/274-060

          Fax: 043/241-908

           E-mail: hgkbj@hgk.hr

 

           Županijska komora Čakovec

            Ivana Gorana Kovačića 2

            40 000 Čakovec

            Osoba za kontakt: Dijana Krnjak

            Tel: 040/311-160, 311-165

             Fax: 040/311-161

             E-mail: hgkck@hgk.hr

 

           Županijska komora Dubrovnik

            Pera Čingrije 6

            20000 Dubrovnik

            Osoba za kontakt: Nikolina Trojić

            Tel: 020/312- 090;312-099

            Fax: 020/312-096

            E-mail: hgkdu@hgk.hr

 

  

             Županijska komora Karlovac

             Kralja Tomislava 19b

             47000 Karlovac

             Osoba za kontakt: Damir Furdek

             Tel: 047/612-111

             Fax: 047/614-720

             E-mail: hgkka@hgk.hr

 

             Županijska komora Krapina

            Trg Lj.Gaja 5

             49000 Krapina

             Osoba za kontakt: Janja Kantolić

            Tel: 049/371-883

             Fax: 049/371-884

              E-mail: hgkkr@hgk.hr

 

            Županijska komora Otočac

            Kralja Zvonimira 16, p.p. 56

            53220 Otočac

            Osoba za kontakt: Milan Kranjčević

            Tel: 053/771-001; 773-307

             Fax: 053/771-130

             E-mail: hgkot@hgk.hr

 

           Županijska komora Požega

            Vukovarska 6

            34000 Požega

            Osoba za kontakt: Božo Čavar

            Tel: 034/273-260

             Fax: 034/273-360

             E-mail: hgkpz@hgk.hr

 

            Županijska komora Sisak

            Kranjčevićeva 16

             44000 Sisak

             Osoba za kontakt: Brankica Grd

             Tel: 044/522-583

             Fax: 044/521-531

             E-mail. hgksk@hgk.hr

 

            Županijska komora Slavonski Brod

            Matije Mesića 9

            35000 Slavonski Brod

            Osoba za kontakt: Marija Lugarec

            Tel: 035/448-583

            Fax: 035/448-591

            E-mail: hgksb@hgk.hr

 

           Županijska komora Šibenik

            Fra Jerolima Milete 31

           22000 Šibenik

           Osoba za kontakt: Jagoda Vlahov

           Tel: 022/311-600

           Fax: 022/311-610

           E-mail: hgksi@hgk.hr

 

           Županijska komora Virovitica

            Trg kralja Tomislava 6, p.p.94

            33000 Virovitica

            Osoba za kontakt: Andrea Poslek

             Tel: 033/725-150

             Fax: 033/722-150

             E-mail: hgkvi@hgk.hr

 

            Županijska komora Vukovar

            Zmajeva 1

            32000 Vukovar

            Osoba za kontakt: Jugoslav Holik

            Tel: 032/441-157, 441-155

            Fax: 032/441-463

            E-mail: hgkvu@hgk.hr

 

            Županijska komora Zadar

            Špire Brusine 16

             23000 Zadar

             Osoba za kontakt: Dinko Basioli

             Tel: 023/211-747

              Fax: 023/213-923

              E-mail: hgkzd@hgk.hr

 

             Komora Zagreb

              Draškovićeva 45

              10000 Zagreb

              Osoba za kontakt: Jasna Pletikosić

              Tel: 01/460-6777

               Fax: 01/460-6813, 460-6803

               E-mail: hgkzg@hgk.hr