Preporučene klauzule

 KLAUZULA O FAKULTATIVNOM MIRENJU

Klauzula o fakultativnom rješavanju spora mirenjem, iako je ugovoreno rješavanje spora u arbitražnom postupku; klauzula može biti sastavni dio ugovora ili se može ugovoriti nakon nastanka spora:

„Bez obzira na mogućnost rješavanja spora pred ugovorenom arbitražom, stranke mogu spor pokušati riješiti mirenjem pri Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore u okviru Pravilnika o mirenju tog Centra.“

 UGOVARANJE OBVEZE RAZMATRANJA MOGUĆNOSTI MIRENJA

 Klauzula kojom se stranke obvezuju prije pokretanja sudskog ili arbitražnog postupka pokušati riješiti spor mirenjem:

„U slučaju sporova iz ovog ugovora ili u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, stranke će najprije zajedno razmotriti mogućnost rješavanja tih sporova mirenjem pri Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore u okviru Pravilnika o mirenju tog Centra.“

 UGOVARANJE MIRENJA U ODREĐENOM ROKU

 Klauzula o obvezi mirenja u određenom roku:

„Svi sporovi koji proizlaze iz ovog ugovora ili u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog  valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, uputit će se na mirenje pri Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore u okviru Pravilnika o mirenju tog Centra.

Ako ti sporovi ne budu riješeni mirenjem u roku od [30] dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje postupka mirenja ili u drugom roku o kojem se stranke dogovore, stranke neće imati nikakvih daljnjih obveza prema ovoj odredbi.“

 KLAUZULA O MIRENJU UZ UGOVARANJE RJEŠAVANJA SPORA U

ARBITRAŽNOM POSTUPKU AKO MIRENJE NE USPIJE

 Klauzula o mirenju koja utvrđuje da ako spor ne bude riješen nagodbom, treba ga rješavati u arbitražnom postupku pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori:

„Svi sporovi koji proizlaze iz ovog ugovora, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu pokušat će se riješiti mirenjem pri Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore.

Ako ti sporovi ne budu riješeni mirenjem u roku od [30] dana nakon podnošenja prijedloga za pokretanje postupka mirenja ili u drugom roku o kojem se stranke dogovore, oni će se konačno riješiti arbitražnim postupkom u skladu s Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima).“

 

 

Contacts

  • Mirjana Košec Mediation Centre Secretary Tel: +385 1 484 8615 Email: mkosec@hgk.hr
  • Bojana Božac Junior Expert Associate Tel: +385 1 456 1549 Email: bbozac@hgk.hr
  • Centar za mirenje Mediation Centre Tel: +385 1 484 8615 Email: mirenje@hgk.hr