Etička pravila ponašanja izmiritelja


Članak 1.

Svrha ovih Pravila je utvrđivanje etičkog ponašanja izmiritelja u vezi s obavljanjem njihove funkcije u okviru Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (dalje : Centar).

Članak 2.

(1) Osoba kojoj se ponudi imenovanje za izmiritelja dužna je Centru u pismenom obliku otkriti sve okolnosti koje bi mogle dati povoda u njenu nepristranost i neovisnost, a ako su takve okolnosti nastale nakon imenovanja, dužan ih je odmah priopćiti Centru i strankama, te staviti svoj mandat na raspolaganje.

(2) Ako postoje okolnosti navedene u stavku (1) ovog članka, svaka stranka može odustati od imenovanja , odnosno zahtijevati da imenovanom izmiritelju prestaje funkcija.

Članak 3.

Izmiritelj je dužan postupak mirenja voditi u skladu sa stranačkim sporazumom, sa zakonom o mirenju i Pravilnikom o mirenju Hrvatske gospodarske komore.

Članak 4.

Tijekom  postupka mirenja izmiritelj  treba pomagati strankama da  spor riješe nagodbom u što kraćem roku, pri čemu je dužan djelovati nepristrano i jednako postupati sa svakom strankom.

Članak 5.

Izmiritelj je dužan čuvati povjerljivim sve informacije o postupku mirenja, osim ako zakonom nije drugačije određeno. Takvu izjavu o povjerljivosti izmiritelj daje u pisanom obliku prilikom prihvaćanja funkcije.

Članak 6.

Za obavljanje funkcije, izmiritelj ima pravo na nagradu i pokriće troškova, sve u skladu s internim pravilima Centra.