Objavljeno: 16. 12. 2020. , Ažurirano: 16. 12. 2020.


Prvi poziv za dostavu prijedloga projekata natječaja poslovnog programa Business Development and Innovation zatvoren je 17. studenoga 2020. godine.

Do datuma zatvaranja poziva primljeno je 55 prijava. Ukupan proračun za ove prijave iznosi 46.575.790 eura, a ukupan iznos za koji se traži potpora u financiranju iznosi 24.939.981 eura.

Ukupan iznos dostupan za financiranje projekata u ovom pozivu iznosio je 19.064.148 eura.

Zaprimljeno je 35 aplikacija za fokusno područje Inovacija zelene industrije i 19 za fokusno područje Plavi rast. Osim toga, postoji jedan unaprijed definirani projekt za izgradnju kapaciteta s Hrvatskom gospodarskom komorom (CGO). Partnera iz države donatorice Norveške ima 19 projektnih prijava , a 20 podnositelja zahtjeva prijavilo se za 200.000 eura ili manje (shema malih potpora).

U roku idućih nekoliko tjedana svi podnositelji zahtjeva pisano će biti informirani o prihvatljivosti svojih prijava te će dobiti ostale informacije.

Važna napomena: Operator fonda neće vratiti podnesene projektne prijave tvrtkama, a osobni podaci obrađivat će se u skladu s odgovarajućim EU propisima (GDPR) i internim pravilima tvrtke Innovation Norway.

Više informacija dostupno je na službenoj stranici programa.

Izvor: Innovation Norway