Objavljeno: 26. 11. 2021. , Ažurirano: 30. 11. 2021.


Hrvatska gospodarska komora za svoje članice iz Sisačko-moslavačke županije organizira online radionicu Priprema i prijava EU projekata, koja će se održati u četvrtak, 9. prosinca, u 9:30, putem platforme MS Teams.

Sprema se novo operativno razdoblje 2021. – 2027. u kojemu će Hrvatska imati na raspolaganju više od 24 milijarde eura bespovratnih sredstava te je važno što prije krenuti u pripremu projekata odnosno razradu projektnih ideja kako bi se, po objavi poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, poduzeća odmah bila spremna i prijaviti.

Radionica je namijenjena predstavnicima poduzeća koja planiraju unaprijediti svoje poslovanje te razvijati projektne ideje u područjima prihvatljivim za financiranje iz EU fondova te poduzećima koja planiraju unaprijediti svoja znanja iz područja poslovnoga planiranja i projektnog menadžmenta.

Sudionici će na radionici saznati od kuda krenuti, kako se pripremiti, o čemu voditi računa da bi kasnija provedba projekta bila što uspješnija te kako realizirati projekt uz pomoć EU sredstava bez straha od administrativnih grešaka u fazi pripreme i prijave projekata te grešaka koje bi mogle rezultirati neprihvaćanjem za sufinanciranje već pripremljenih projekata ili financijskim korekcijama prihvaćenih projekata.

Predavači na radionici su stručnjaci iz Odjela za pripremu i provedbu EU projekata HGK. Centar za inovacije i EU projekte HGK, čiji je Odjel dio, u zadnjih je šest godina pripremio, prijavio i samostalno provodi više od 12 EU projekata, čime su njegovi djelatnici stekli vrijedna praktična iskustva koja vam ovom prilikom želimo prenijeti.

Sudjelovanje za članice HGK je besplatno, a prijaviti se možete obrascem u nastavku najkasnije do 8. prosinca.

Za dodatne informacije možete se obratiti u HGK – ŽK Sisak Kristini Grabovica (telefon: 044/522-322, e-adresa: kgrabovica@hgk.hr).

Izvor: pixabay