U ovoj analizi opisivali smo novobjavljene podatke DZS-a koji se odnose na bruto domaći proizvod po županijama u 2016. godini. Prema tim podacima može se zaključiti da je rast nominalnog BDP-a u 2016. godini u odnosu na prethodnu godinu zabilježen u svim županijama, a to je rezultiralo najbržom dinamikom rasta toga pokazatelja na razini Republike Hrvatske još od 2008. godine. Usporedno s time zabilježena je i najbrža stopa realnoga rasta BDP-a još od 2007. godine. Nažalost, i dalje se nastavlja trend nejednakoga regionalnog razvoja gospodarstva pa je tako Grad Zagreb i u 2016. godini ostvario trećinu nominalnoga BDP-a Hrvatske, a njegova razina razvijenosti, mjerena BDP-om po stanovniku korigiranom prema standardu kupovne moći, bila je tri puta veća od nekih slavonskih županija. Ipak, u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu u svim je županijama zabilježen rast toga pokazatelja u odnosu na prosječnu razvijenost EU.

 

Analizu Bruto domaći proizvod po županijama u 2016. godini (word) možete skinuti iz pratećih dokumenata na ovoj stranici.