Objavljeno: 17. 10. 2019. , Ažurirano: 04. 11. 2019.

Ova analiza pokazuje da su i dalje prisutne velike razlike među županijama kao i među dvije NUTS 2 regije Hrvatske, odnosno Kontinentalne i Jadranske Hrvatske, ali ukazuje i na pozitivnije trendove u kretanju regionalnog pa tako i nacionalnog BDP-a u 2016. godini u odnosu na prethodno razdoblje. Analiza pritom naglašava veliku gospodarsku snagu Grada Zagreba u odnosu na druge županije, odnosno visoku koncentraciju ukupne proizvodnje roba i usluga na nekoliko gospodarski najjačih županija, kao i znatnije zaostajanje pojedinih regija Hrvatske.

Stoga je još jedan podsjetnik potrebe za kvalitetnom regionalnom politikom, kao i značaja pojedinih aktivnosti koje se aktivno provode s ciljem poticanja regionalnog rasta, poput Projekta Slavonija, Baranja i Srijem ili nedavno prihvaćene nove NUTS 2 regionalne podjele Hrvatske.

 

Analizu "Bruto domaći proizvod po županijama RH" (.pdf) možete skinuti iz pratećih dokumenata na ovoj stranici.