Objavljeno: 15. 02. 2017. , Ažurirano: 22. 01. 2020.


Odjel za privlačenje investicija je izdao brošuru "Investirajte u Hrvatsku" na engleskom jeziku: Croatia - Unique Location for Your Business (.pdf, 2,16 MB).

Izvor: HGK