Odjel za privlačenje investicija je izdao brošuru "Investirajte u Hrvatsku" na engleskom jeziku: Croatia - Unique Location for Your Business (.pdf, 2,16 MB).