Vrijeme održavanja: 24.11.2016.

Objavljeno: 08. 11. 2016. , Ažurirano: 03. 02. 2017.

ŽK Sisak će u četvrtak, 24. studenoga, u 9 sati i 30 minuta, održati seminar Računovodstveni i porezni postupci – priprema za završni račun i PDV u poslovanju s tuzemstvom.

U prvom dijelu seminara govorit će se o računovodstvenim i poreznim postupcima pripreme za završni račun, što uključuje obavljanje popisa, analitičko-kontrolne postupke te ostale aktualnosti u vezi sa završnim računom. Drugi dio seminara bit će namijenjen PDV-u u poslovanju s tuzemstvom i načelima realizacije, podjelama pretporeza te tuzemnom prijenosu porezne obveze.

Predavači na seminaru jesu ovlašteni porezni savjetnici Ivan Čevizović, Diana Antičić i Ilija Braovac.

Jesenski ciklus seminara koje Hrvatska gospodarska komora organizira u suradnji s Hrvatskom komorom poreznih savjetnika održat će se i u Puli, Rijeci, Zadru, Splitu, Dubrovniku, Vukovaru, Osijeku, Bjelovaru i Zagrebu.

Program seminara nalazi se u pratećim dokumentima (lijevo). Seminar je besplatan za sve članice HGK, a prijaviti se možete putem prijavnice u pratećim dokumentima na elektroničku adresu: kgrabovica@hgk.hr, najkasnije do 23. studenoga. 

Kontakt-osoba u ŽK Sisak jest Kristina Grabovica (telefon: 044/522-322, elektronička adresa: kgrabovica@hgk.hr).