Vrijeme održavanja: 15.06.2021.

Objavljeno: 02. 06. 2021. , Ažurirano: 04. 06. 2021.

Odjel za obrazovanje Hrvatske gospodarske komore organizira besplatnu online radionicu Autorska i druga prava intelektualnog vlasništva u radnom odnosu, koja će se održati u utorak, 15. lipnja, u 10 sati.

Velike promjene događaju se na legislativnom planu u uređenju autorskog prava u radnom odnosu. U prijedlogu novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima mijenja se paradigma pripadanja autorskih imovinskih prava za autorska djela stvorena u radnom odnosu uz istodobno poštovanje ugovornih sloboda. Drugim riječima, autorska prava će prema novom autorskopravnom zakonskom uređenju pripadati poslodavcu ako nije drukčije ugovoreno između njega i radnika.

Po prvi puta će se u novom Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima detaljno urediti i pripadanje autorskih djela stvorenih u državnoj i javnoj službi te na sveučilištu.

Na radionici će se obraditi sve novine i uputiti na implikacije tih novih odnosa u praktičnoj primjeni. Obradit će se i pripadanje drugih prava intelektualnog vlasništva za intelektualne tvorevine stvorene u radnom odnosu, poput izuma, tehničkih unaprjeđenja i industrijskog dizajna. Naposljetku, obradit će se i status poslovne tajne u radnim odnosima.

 Romana Matanovac Vučković.jpg

Romana Matanovac Vučković, izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; Izvor: HGK.

 

Predavač je dr. sc. Romana Matanovac Vučković, izvanredna profesorica Pravnog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koja predaje i na Muzičkoj akademiji te na Akademiji dramske umjetnosti, a stručna je voditeljica radne skupine za izradu novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

Prijava na radionicu je obavezna prijavnicom u nastavku, najkasnije do ponedjeljka, 14. lipnja, u 14 sati. Nakon što se prijavite, pravovremeno ćemo vam poslati podatke za povezivanje na radionicu.

Profesorici Matanovac Vučković možete postaviti pitanje u prijavnoj formi kako bi ona dala što iscrpniji odgovor.

 

Program

Vrijeme Aktivnost
15.06.2021
09:45 - 10:00 Registracija sudionika
10:00 - 10:10 Pozdravni govor
10:10 - 11:30 Prikaz pravila o pravima intelektualnog vlasništva u radnom odnosu
11:30 - 12:00 PAUZA
12:00 - 14:00 Pitanja i odgovori