Objavljeno: 20. 01. 2016. , Ažurirano: 03. 10. 2016.


U mnogim su zemljama osnovani inovativni poslovni parkovi s ciljem poticanja razvoja novih poduzeća i tehnoloških inovacija putem stvaranja poticajne okoline i utjecajnih sinergija u zajednici. Riječ je o inicijativi za razvoj mjesta na kojemu inovativna poduzeća, a osobito ona koja su tek započela s poslovanjem (start-up poduzeća), nalaze poticajno okruženje te kvalitetan prostor i usluge. Inkubatori su postali sveprisutan fenomen u mnogim dijelovima svijeta i smatraju se efikasnim alatima za promicanje razvoja inovativnih poduzeća i poduzeća koja se temelje na tehnologiji.

Cilj osnivanja poduzetničkog inkubatora na području Krapinsko-zagorske županije je uspostava integriranog sustava za potporu razvoja poduzetništva. Analiza potrebe osnivanja poduzetničkog inkubatora na području Krapinsko-zagorske županije temelji se na već provedenim analizama za potrebe osnivanja prijašnjih inkubatora te rezultatima poslovanja i uspješnosti postojećih poduzetničkih inkubatora i tehnoloških centara. Pošto se već slično istraživanje održalo pod projektom FIDIBE, koristit će se dobiveni podaci. Nadalje, analiza se temelji na obradi i interpretaciji podataka iz različitih izvora te provedenog anketnog upitnika među poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije na temelju kojih su vidljive preferencije odnosno potrebe za strojevima i uslugama unutar poduzetničkog inkubatora.

Izvor: Shutterstock