Stranica na engleskom

28. 11. 2018. Srijeda
18.00  Registracija sudionika
20.00 Večera dobrodošlice 
29. 11. 2018. Četvrtak
8.30 - 9.30 Registracija sudionika
8.40 - 9.20 Konferecija za medije 
9.30 - 10.15 Pozdravni govori i otvaranje Konferencije 
Plenarna izlaganja
10.15 - 10.30 Akvakultura kao strateška djelatnost u poljoprivredi - gospodarstvu RH
Ante Mišura, pomoćnik Ministra poljoprivrede
10.30 - 10.45 Predstavljanje priprema za  EU fond za pomorstvo i ribarstvo za razdoblje 2021.- 2027.
Osvrt na dosadašnje korištenje EU sredstava
Irena Jahutka; Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva
10.45 - 11.00 Stanje akvakulture u Republici Hrvatskoj i moguće mjere za unaprjeđenje
Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva
11.00 - 11.15 Stanje i aktivnosti u hrvatskoj i europskoj akvakulturi za razdoblje
2017 - 2018

Grupacija akvakulture HGK
11.15 - 11.30 Pauza
11.30 - 11.45 Strane vrste i mogući utjecaj – značaj na akvakulturu RH
Marina Piria; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju
11.45 - 12.00 Značaj šaranskih ribnjačarstava za očuvanje bioraznolikosti u Republici Hrvatskoj
Duplić, A.; Topić, Ramona; Trenc, N; Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP)
12.00 - 12.15 Procjena utjecaja pastrvskog ribnjaka na okoliš
Kolda, Anamarija; Pikelj, Kristina; Gavrilović, Ana; Vukić Lušić, Darija; Žunić, J.; Kapetanović, D. 
12.15 - 12.30 Diversifikacija vrsta u akvakulturi: biznis, znanost, igrice
Glamuzina, B. 
12.30 - 13.00 Rasprava
13.15 - 14.15 Ručak
14.30 -14.45 Upotreba novih sirovina u hrani za ribe
Daniel John Gilbert; BioMar Group
Plenarna izlaganja
14.45 - 15.00 Postignuća uzgojnog programa šarana običnog u Republici Mađarskoj
Jeney, Z; Gyalog, G. and Kovacs, Gy.
15.00 - 15.15 Pregled talijanske akvakulture u  posljednjih 15 godina
Paolo Bronzi; World Sturgeon Conservation Society
 15.15 -15.30 Preliminarni rezultati pokusa uzgoja  jesetre (Huso huso) u uvjetima  recirkulacije (RAS)
Filić, Ž., Bronzi, P., Božić, M
15.30 - 15.45 Nalaz Carp edema virusa uzročnika  bolesti CEV u šarana i bolesti spavanja u Koi šarana – prijetnja uzgoju šarana
u Hrvatskoj
Oraić, D.; Brnić, D.; Zupičić, Ivana Giovanna; Adamek, M.; Zrnčić, Snježana
Poster sekcija
Sezonsko variranje sadržaja masnih kiselina u mesu šarana (Cyprinus carpio) s obzirom na način uzgoja i razne dijelove tijela
Čulin, Sanja; Bogut†, I.; Adámek, Z; Has-Schön, Elisabeta
Alge kao promotori rasta hidri u akvakulturi
Kovačević G.; Matijević Ana; Korać Petra, Caput Mihalić Katarina
Razvoj hrane za Hamu (Argyrosomus regius)
Barić, Renata; Čolak, Slavica Bavčević, L.; Križanac, Silvia; Kolega, M.; Mejdandžić, D.
Konzumacija ribe i proizvoda na bazi ribe u populaciji od 18 do 64 godina u Republici Hrvatskoj
Hengl, Brigita; Jurković, Martina; Sokolić, Darja
Kritični elementi opreme za preradu ribe s aspekta higijene i sigurnosti hrane
Vidaček Filipec. Sanja, Janči, T.

 

 

 

15.45 - 16.00 Bolesti u uzgoju školjkaša u godinama 2016. I 2017.
Zupičić, Ivana Giovanna ; Zrnčić, Snježana; Beck, R.; Oraić, D.
16.00 - 16.15 Uloga biosigurnosti u akvakulturi
Zrnčić, Snježana; Oraić, D.
16.15 - 16.30 Cijepljenje kao preventivna mjera u zaštiti zdravlja brancina (Dicentrarchus labrax) u Cromaris d.d.
Mejdandžić, D.; Kolega, M.; Čolak, S.
16.30 - 16.45 Nova invazivna vrsta u Jadranskom moru – mješčićnica Clavelina Oblonga 
Mioković, Danijela; Pfannkuchen, M.; Smodlaka Tanković, Mirta, Baričević, Ana;  Marić Pfannkuchen, Daniela
16.45 - 17.15 Rasprava
17.15 - 17.30 Pauza
17.30 - 17.45 Potreba za prevencijom u mediteranskoj akvakulturi
Erik Díaz Gondra; HIPRA Španjolska
17.45 - 18.00 Metode zbrinjavanja krutog i tekućeg otpada u proizvodnji ribe
Gavrilović, Ana; Jug-Dujaković, J.
18.00 - 18.15 Plavo obrazovanje za održivo upravljanje vodenim resursima – prezentacija projekta BLUE SMART
Župan, I; Šarić, T; Mustać, Bosiljka; Petani, Bruna
18.15 - 18.30 ASC standard for Mediterranean aquaculture
Danijel Kanski, WWF Adria
18.30 - 18.45 Predstavljanje projekta "PerformFISH"
Barić, Renata; Cromaris d. d.
18.45 - 19.15 Rasprava
19.30 Večera
30. 11. 2018. Petak 
9.30 - 9.45 Prirodan mrijest tune u kavezima i utjecaj na repopulaciju prirodnih
Šegvić-Bubić Tanja
 9.45 - 10.00 EU tržište ribe i ribljih proizvoda iz perspektive rasta akvakulture
Ekaterina Tribilustova, Viši analitičar tržišta; EUROFISH
 10.00 - 10.15 Procjena šteta od predatora na uzgajalištima školjkaša
Leon Grubišić
 10.15 - 10.30 Procjena štete na pastrvskim ribnjacima od predatora: ptica i sisavaca
Damir Kapetanović
10.30 - 10.45 Zavičajna pastrva - reprodukcija – poribljavanje
Aljoša Duplić; Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP)
10.45 - 12,15 Rasprava, okrugli stol i zaključci 13. Međunarodne konferencije o akvakulturi
12.15 - 12.30 Završna riječ
13.00 Ručak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europska unija

Ova konferencija je sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
 
Sadržaj ove web stranice odgovornost je HGK i ne odražava nužno gledišta EU.
 
Sadržaji izneseni u stručnim radovima, sažecima, prezentacijama, komentarima itd. odgovornost su navedenih autora/izvora i ne odražavaju nužno stav HGK.