Go to this page in English

Konferencija je, počevši od 2007. godine, u Vukovaru održana 10 godina za redom, prvo pod nazivom Međunarodno savjetovanje o slatkovodnom ribarstvu i potom Međunarodni gospodarsko-znanstveni skup o ribarstvu, a prethodila su joj Nacionalna znanstveno-stručno savjetovanja s međunarodnim sudjelovanjem, koja su održana u Bizovcu u periodu 1999-2002 .
Prema zaključcima Organizacijskog odbora, počevši od 2016. godine Konferencija će se održavati u Vukovaru svake druge godine pod nazivom: Međunarodna konferencija o akvakulturi – Aquaculture Conference.

Na prethodnih 12 Skupova o akvakulturi surađivali smo sa 29 fakulteta, osam instituta, dvije Akademije i nekoliko međunarodnih krovnih institucija u području akvakulture, poput FEAP-a (Federation of European Aquaculture Producers) i Eurofisha (International Organisation for Development of Fisheries and Aquaculture in Central and Eastern Europe).

Predstavljeno je oko 300 znanstvenih radova, a potaknuta su i dva doktorata koja su uspješno obranjena te jedan patent. Sudionici skupa dolazili su iz 14 zemalja.

Organizacijski odbor:

Predsjednik: Mr. sc. Milan Božić

Članovi:

Mr. sc. Želimir Filić
Mr. sc. Goran Markulin
Prof. dr. sc. Dragan Kovačević
Mislav Bezmalinović
Božica Marković
Prof. dr. sc. Dragutin Bodakoš
Dr. sc. Darijo Tomić
Andrija Matić
Ksenija Vukman
Emil Sošić
Zoran Radan
Jugoslav Holik

Programski odbor:

Predsjednik: Dr. sc. Emin Teskeredžić

Članovi:

Prof. dr. sc. Tomislav Treer
Prof. dr. sc. Ivan Katavić
Prof. dr. sc. Miroslav Ćirković
Dr. sc. Zlatica Teskeredžić
Prof. dr. sc. Branko Glamuzina
Prof. dr. sc. Marina Piria
Prof. dr. sc. Emil Gjurčević
Dr. sc. Dražen Oraić
Dr. sc. Boris Župan


Europska unija
Ova konferencija je sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.
 
Sadržaj ove web stranice odgovornost je HGK i ne odražava nužno gledišta EU.
 
Sadržaji izneseni u stručnim radovima, sažecima, prezentacijama, komentarima itd. odgovornost su navedenih autora/izvora i ne odražavaju nužno stav HGK.