4. Međunarodni znanstveno – stručni skup o ribarstvu


Prezentacije:

 1. Božić: Stanje slatkovodne akvakulture u Republici Hrvatskoj
 2. Jahutka: Oblici potpore u ribarstvu - mogućnosti i perspektive
 3. Feledi: Intensive Carp Production in Ponds
 4. Marković: Pravilna prihrana šarana – preduvjet profitabilne poluintenzivne proizvodnje
 5. Ćirković: Uzgoj jednogodišnje mlađi linjaka kao bitan čimbenik reintrodukcije
 6. Marković: EU projekt “Rosa” – Unapređenje održive akvakulture (Reinforcement of Sustainable Aquaculture)
 7. Čulin: Sezonsko variranje hranjivih tvari i sadržaja masnih kiselina u mesu trogodišnjeg šarana iz intenzivnog uzgoja
 8. Relić:  Dobrobit šarana u recirkulirajućim sustavima: iskustva Centra za ribarstvo i primenjenu hidrobiologiju Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 9. Gavrilović: Oznake kvalitete, certifikacijske sheme i zaštita proizvoda slatkovodne akvakulture na tržištu
 10. Jug-Dujaković: Evaluacija ideja i projekata u diverzifikaciji ribljih proizvoda i njihovoj uspješnoj komercijalizaciji
 11. Pavličević: Stanje tržišta ribe u Bosni i Hercegovini
 12. Labak: Komparativne razlike u sposobnosti regeneracije mozga slatkovodnih riba
 13. Snoj: Molecular Genetic Aspects of Fish Conservation
 14. Lehoczky: Reintroduction of the Poljana and Nasice Common Carp Strains to Their Farms of Origin with the Support of Molecular Biological Methods
 15. Palandačić: Populacijska genetika Imotske gaovice (Delminichthys adspersus)
 16. Zrnčić: Odgovorna i razborita primjena veterinarskih lijekova u akvakulturi
 17. Valić: Kvaliteta vode i zdravstveno stanje riba rijeke Sutle
 18. Oraić: Uloga NRL u kontroli zdravlja akvatičnih životinja
 19. Jeremić: New Diseases of Rainbow Trout in the Republic of Serbia
 20. Milošević: Digene trematode kao limitirajući čimbenik uzgoja biljojedih riba
 21. Radosavljević: Occurence of Ranavirus in Serbia and the Potential Role of Fish in Spreading Ranaviruses
 22. Hasković: Hematološki parametri Oštrulja (Aulopyge hügeli Heckel, 1841) u sezonskom aspektu
 23. Pavić: Akumulacija teških metala (olovo, živa, kadmij i arsen) u tkivima Sunčanice (Lepomis gibbosus) i Dužičaste pastrve (Oncorhynchus mykiss) hidroakumulacije Rama u Bosni i Hercegovini
 24. Šanda: Introducirane riblje vrste jugoistočnog sliva Jadrana: tamna strana ribarstva
 25. Matulić: Recreational Fisheries in the Croatian Bordering Areas of the Sava and Danube Rivers