3. Međunarodno savjetovanje o slatkovodnom ribarstvu


Prezentacije:

 1. Udruženje ribarstva: Stanje slatkovodne akvakulture u Republici Hrvatskoj
 2. Jahutka: Aktivnost Uprave ribarstva u djelokrugu slatkovodne akvakulture
 3. Katavić: Novi horizonti, izazovi i mogućnosti razvoja akvakulture
 4. Legović: Najveći ordživi izlov i nestanak populacija riba
 5. Adamek: EU Collective Research Project Sustain Aqua („Integrated approach for a sustainable and healthy freshwater aquaculture“) is approaching its final stage
 6. Matulić: Multifunkcionalna slatkovodna akvakultura
 7. Marković: Stanje akvakulture u Srbiji
 8. Marković: Kavezni uzgoj šarana
 9. Bogut: Trogodišnji rezultati kaveznog uzgoja šarana (Cyprinus carpio) u jezeru Grabovo
 10. Viljetić: Komparativne razlike u anatomskoj građi i sadržaju glikolipida mozga slatkovodnih riba
 11. Župan: Ekološka akvakultura u EU
 12. Ćirković: Organska i ekološka proizvodnja na šaranskim ribnjacima
 13. Simić: Reintrodukcija linjaka (Tinca Tinca l.) u toplovodne ribnjake Srbije
 14. Dujaković: Bakterijska aktivnosti formiranje biofloka u slatkovodnom uzgojnom sustavu
 15. Hasković: Morfološke značajke eritrocita kod babuške (Carassius auratus gibellio (Bloch, 1783.)) iz vode kontaminirane Terbufosom
 16. Vardić: Genska karakterizacija virusa proljetne viremije šarana izoliranog iz uzgojenog šarana (Cyprinus carpio)
 17. Valić: Zdravstveno stanja riba rijeke Sutle
 18. Zrnčić: Invazija ciprinidnih vrsta iz otvorenih voda Digeneom Posthodiplostomum cuticola
 19. Oraić: Parazitoze u nekih vrsta riba otvorenih voda u Hrvatskoj
 20. Šanda: Sastav populacija riba Mostarskog Blata
 21. Hamzić: Alohtone vrste riba rijeke Trebišnjice (Bosna i Hercegovina)
 22. Jesenšek: Upravljanje ribljim fondom u Ribolovnom društvu Tolmin (Slovenija)
 23. Karahmet: Ispitivanje sadržaja histamina u mesu kalifornijske pastrve (Oncorhinchus mykiss, Walbaum 1792) u odnosu na različite načine ugibanja ribe