Objavljeno: 13. 04. 2021. , Ažurirano: 14. 04. 2021.


Financijski inspektorat objavio je brošuru Aktualne teme iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za računovođe, revizore i porezne savjetnike (.PDF, 839 kB). Financijski je inspektorat Ministarstva financija RH nadzornik usklađenosti obveznika iz sektora računovođa, revizora i poreznih savjetnika sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a ovom brošurom daje informacije o aktualnostima u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (SPN/FT) te informirati računovođe, revizore i porezne savjetnike kako da svoje poslovanje usklade s izazovima pandemije. 

Financijski inspektorat ovim informacijama nastoji računovodstvenim profesijama ukazati na potrebu poslovanja s povećanom pozornosti i svijesti o mogućnostima da kriminalci pomoću njihovih usluga i profesionalne stručnosti operu nezakonito stečena sredstva ili da sredstva iskoriste za financiranje terorizma.

Ukratko su predstavljeni rezultati Nacionalne procjene rizika iz lipnja 2020. godine, povezani uz profil rizika stranaka, rizičnost proizvoda/usluga i ocjenu ranjivosti sektora računovođa, revizora i poreznih savjetnika od pranja novca i financiranja terorizma.

Kako bi računovođe, revizori i porezni savjetnici mogli revidirati i održavati ažurnu procjenu rizika od PN/FT, posebno u pogledu geografskog rizika, Financijski inspektorat će na svome webu kontinuirano objavljivati aktualne liste visokorizičnih trećih država. U brošuri je dodatno pojašnjeno u kojim poslovima vanjski računovođa, revizor i porezni savjetnik postaje obveznik Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te je istaknuta je obveza primjene Zakona temeljem procjene rizika uz navođenje glavnih obveza u provođenju propisanih mjera i radnji (detaljnije opisanih u Općim smjernicama za provođenja Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma – dokument na webu Financijskog inspektorata, .PDF, 1,2 MB).

Opće smjernice i sve ostale informacije dostupne su na webu Financijskog inspektorata na POVEZNICI.

Aktualne teme iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za računovođe, revizore i porezne savjetnike (.PDF, 839 kB) možete preuzeti u pratećim dokumentima na ovoj stranici.

Izvor: Pixabay