ŽK Koprivnica u suradnji s Društvom kemičara i tehnologa Koprivnica i Regionalnom energetskom agencijom Sjever organizira 8. stručni skup Okoliš i zdravlje – Energetska učinkovitost koji će se održati u srijedu, 28. ožujka, u 13 sati u ŽK Koprivnica.

Teme stručnog skupa:

  1. Uredba o postupcima izdavanja EES-a i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu – nova Uredba koja stupa na snagu 1. travnja propisuje nove uvjete priključenja proizvodnih postrojenja i postrojenja kupca s vlastitom proizvodnjom na elektroenergetsku mrežu
  1. Fotonaponske elektrane za gospodarstvo – modeli korištenja
  1. Projekt Obnovi fasadu
  1. LED rasvjeta
  1. Predstavljanje projekta Compose i Energetskog investicijskog plana
  1. LAG – Lokalna akcijska grupa

Molimo vas da sudjelovanje potvrdite putem obrasca u nastavku najkasnije 27. ožujka.