Objavljeno: 24. 06. 2016. , Ažurirano: 21. 10. 2016.


7. Festival sira - Drniš 2016., 24. lipnja 2016. godine u Drnišu.

Poljoprivredna proizvodnja je uz turizam strateška grana gospodarstva u Šibensko–kninskoj županiji (u daljnjem tekstu ŠKŽ). Uz biljnu proizvodnju, gdje dominira maslinarstvo, vinogradarstvo, u manjoj mjeri povrtlarstvo i voćarstvo, najveći udjel u ukupnom prihodu od poljoprivredne proizvodnje u ŠKŽ zauzima stočarstvo. Stočarskom proizvodnjom se prema nekim podacima bavi oko 2.200 OPG-a koja su u sustavu državnih poticaja, a stvarni broj je i veći.

Posljednjih godina su se ulagali i ulažu se napori Ministarstva poljoprivrede i stručnih službi da se što veći broj OPG-a potakne na preradu mlijeka u sir, posebice za uzgajivače ovaca i koza, kako bi se osigurali što veći prihodi. Proizvodnja sira je vrlo zahtjevna i iziskuje znanje, ulaganje, trud i radnu snagu. Također, u našim uvjetima velika većina proizvođača sira, posebice ovčjeg i kozjeg, sa svojim količinama ne mogu konkurirati na većem tržištu, ali imaju kvalitetan proizvod za osobne potrebe, što je još donedavno bilo nezamislivo.

Danas se na području ŠKŽ tek 10-tak OPG-a bavi ozbiljnom proizvodnjom sira (kravljeg, ovčjeg, kozjeg), te imaju zadovoljavajuću količinu i kvalitetu proizvoda. Kao dodatan poticaj razvoju djelatnosti bila je osnovana Udruga malih sirara ŠKŽ - „Mišinac“, a na Pučkom otvorenom učilištu Knin provedena je edukacija proizvođača mlijeka za zanimanje mljekar-sirar koju je uspješno završio određeni broj polaznika. Također, 13 OPG-a dobilo je sredstva od strane MPRRR kako bi osigurali zakonom propisane uvjete za registraciju mini sirana, Zakonom o veterinarstvu (NN 41/07) prema Pravilniku o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti registrirani za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla na obiteljskom poljoprivrednim gospodarstvima (NN RH 149/03, NN 9/07). Dodatno, Ugovorom između Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i Udruge Mišinac donirana su sredstva za kupnju 7 sirarskih kotlova. Međutim, zbog poteškoća u poslovanju neki od njih su prestali sa radom.

Proizvodnja tradicijskih sireva na OPG-ima vrlo je važno usmjerenje u stočarskoj proizvodnji. Preradom mlijeka na OPG-u rješava se problem otkupa, povećava  dohodovnost i čuva tradicija, čime se povećava  raznolikost ponude mliječnih proizvoda na tržištu. Takvom vrstom poizvodnje prate se i europski trendovi, što povećava konkurentnost naših proizvođača. Mnogim našim OPG-ima koji iz objektivnih razloga nisu u mogućnosti povećati količinu proizvedenog mlijeka, proizvodnja sira, kao proizvoda s dodatnom tržišnom vrijednosti, može omogućiti opstanak.

Sve  je veći broj potrošača, kako domaćih tako i stranih, koji žele auhtotone sireve, proizvedene u malim serijama, po tradicijskim recepturama i s naglašenim ekološkim predznakom. Posljednjih 10 godina u Hrvatskoj se potiče razvoj tradicionalnih tehnologija u proizvodnji sira kako bi se unaprijedila kvaliteta života i oplemenila turistička i gospodarska ponuda na ruralnim područjima.

U tom smislu proizašla je potreba za organiziranjem manifestacije pod nazivom Festival sira – Drniš, koja je za cilj imala promovirati sirarsku proizvodnju Šibensko-kninske županije i cijele Dalmacije, a ujedno je i pozicionirati u ukupnoj hrvatskoj ponudi kao punopravnu, ali ne i dovoljno prepoznatu.

Manifestacija je ostvarila svoj osnovni cilj motiviranja proizvođača na kvalitetniju proizvodnju na osnovu ocjenjivanja sira i rezultata analize od strane stručnog povjerenstva Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Samo na 1. Festivalu, da se podsjetimo, ukupno su 29 OPG-a te 3 pravne osobe sa jednim ili više uzoraka sudjelovali u ocjenjivanju sireva, sveukupno 49 uzoraka. Od ukupnog broja uzoraka 18 je dobilo medalju: 8 zlatnih, 4 srebrna i 6 brončanih, a 2 uzorka proglašena su šampionima natjecanja. Tijekom godina broj ocjenjenih uzoraka se mijenjao, ali u ukupnom postotku možemo naglasiti da je kvaliteta sireva rasla.

U skladu s osnovnom zamisli Festivala sira – Drniš, cilj nam je i u ovoj 2016. godini ostvariti jednako uspješnu manifestaciju, te osobito potvrditi njen značaj i prepoznatljivost. U tom smislu opet smo je locirali za drniško područje, obzirom da na Drniš i okolicu otpada glavnina sirarske proizvodnje u Šibensko-kninskoj županiji, a osobito je značajno po proizvodnji autohtonog dalmatinskog “sira iz mišine”. Također, ostajemo orijentirani na mjesec lipanj, zbog odgovarajuće ponude kvalitetnog sira.

Manifestacija će i nadalje zadržati visoku stručnu razinu, s jasnim usmjerenjem daljnjeg rasta kvalitete i konkurentnosti malih proizvođača sira. Također, dodatan napor planira se u usmjeravanju proizvođača na stvaranje brendova i zaštitu autohtonosti i podrijetla proizvoda. Već uspostavljena uspješnja suradnja s Agronomskim fakultatom i Ministarstvom poljoprivrede u tom smislu će dodatno unaprijediti razinu organizacije.

Također, manifestacija i dalje ostaje okrenuta proizvođačima, koje sada i osobno poznajemo, te možemo u komunikaciji ostvariti još potpunije ispunjavanje njihovih potreba.