Vrijeme održavanja: 13.07.2019.

Objavljeno: 01. 07. 2019. , Ažurirano: 01. 07. 2019.

Općina Sunja organizira 25. Državnu konjogojsku izložbu SUNJA 2019 u subotu, 13. srpnja, u Sunji.

Riječ je o manifestaciji na kojoj se izlažu grla autohtonih pasmina hrvatskog posavca, hrvatskoga hladnokrvnjaka, lipicanaca te međimurskoga konja. Organizirat će i svečanu povorku zaprega i jahača.

Uz predstavljanje autohtonih pasmina, ciljevi su manifestacije i promocija kulturne, povijesne i nacionalne baštine i turizma.

Županijska komora Sisak od samih početaka održavanja konjogojske izložbe aktivno se uključivala u pripremu manifestacije koja posljednjih godina ima i državni karakter. Ova je izložba izuzetno značajna za Općinu Sunja, Sisačko-moslavačku županiju, Republiku Hrvatsku, za sve zaljubljenike u autohtone pasmine konja te uzgajivače koji su svojim trudom i ljubavlju očuvali takve pasmine.

I ove će godine ŽK Sisak, među ostalima, financijski poduprijeti organizaciju te jedinstvene manifestacije.